Bystřice nad Pernštejnem

město 8444 obyvatel k 1.1.2014 53,08 km2
znak Bystřice nad Pernštejnem
Bystřice nad Pernštejnem

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Bystřici nad Pernštejnem.

Kostel svatého Vavřince byl zbudován v raně gotickém stylu ve 13. století a později barokně přestavěný. Město má však ještě jeden kostel svaté Trojice, původně sloužící evangelíkům, z roku 1615, dnes jde o kostel hřbitovní. Na Černém vršku je kaple svaté Anny z roku 1749. Na náměstí se nachází kašna z roku 1892 se sochami Cyrila a Metoděje. Ve středu náměstí se tyčí mariánský sloup z roku 1727. V horní části náměstí je postaven pískovcový kříž s pietou z roku 1881. Před Základní školou TGM je umístěna nesmírně cenná socha prezidenta Tomáše Garriguea Masaryka od novoměstského rodáka, sochaře Vincence Makovského (v úpravě Vladimíra Preclíka, v roce 1990 byla postavena na Václavském náměstí v Praze na výstavě k prvnímu výročí sametové revoluce, její kopie je např. v Brně před budovou Masarykovy univerzity na Joštově ulici). Mezi významné památky okolí města patří hradní zřícenina Aueršperk u obce Dvořiště. Další pozoruhodnou historickou památkou je rovněž zřícenina hradu Zubštejna, jež se nachází se u nedaleké obce Pivonice. Z věže této zříceniny je nádherný výhled do širokého dalekého okolí.

Historie

Středověk

Město, založené v 13. století (první písemná zmínka pochází z roku 1298), získalo svoje pojmenování díky říčce Bystřici, která tímto městem protéká. Ve 14. století se Bystřice stala hospodářským a obchodním centrem okolních vsí, které patřily do pernštejnského panství. V roce 1580 byla Bystřice povýšena Rudolfem II. na město. Roku 1588 Jan z Pernštejna prodal Pernštejn a pernštejnské panství městu Brnu a tím skončila vláda Pernštejnů v tomto městě. Majitel města se posléze často měnil. Brno zanedlouho prodalo Bystřici Václavu Plesu Heřmanskému ze Sloupna. Roku 1609 byla Bystřice prodána zemskému písaři Janu Čejkovi z Olbramovic, který se však velkou měrou účastnil na stavovském povstání proti Ferdinandovi II., a proto po bitvě na Bílé hoře pozbyl veškeré jmění včetně bystřického panství. Správu panství roku 1621 převzali nejdříve císařští komisaři Václav z Zástřizl na Boskovicích a Jan Matyášovský z Matyášovic a roku 1623 byl statek bystřický prodán hraběti Jiřímu z Náchoda.

20. století

Roku 1905 byla zavedena do města železnice ze Žďáru nad Sázavou do Tišnova, což mělo za následek rozvoj průmyslu.

K rozvoji města také přispěl rozvoj uranového průmyslu v Dolní Rožínce. Dne 10. května 1925 dostala Bystřice přízvisko „nad Pernštejnem“.

Znak

Při povýšení na město roku 1580 byl udělen městu znak, kterým je zlatý štít, svisle dělený modrým kůlem. V pravé polovině je pravá půle černé zubří hlavy se zlatou houžví, v levé půl černé doleva hledící orlice.

Vývoj počtu obyvatel Bystřice nad Pernštejnem Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 Počet obyvatel Rok 1950 1961 1970 1980 1991 2001 Počet obyvatel
5468 5405 5119 5006 4770 4576 4170
3922 5032 7644 9510 9304 9068

Rodáci

 • Izaiáš Cibulka (asi 1533–1582) – překladatel Bible kralické
 • Antonín Boček (1802–1847) – první moravský historiograf a archivář
 • Karel Šmídek (1818–1878) – kněz, filozof, pedagog
 • Gustav Pfleger Moravský (1833–1875) – spisovatel
 • František Šťastný (1836–1908) – zakladatel turistiky v obci Vír a na Bystřicku
 • MUDr. František Veselý (1862–1923) – lékař, vlastenec, balneolog – zakladatel lázní Luhačovice
 • Otto Eisler (1893–1968) – architekt
 • Ladislav Kobsinek (1903–1959) – československý voják a člen Národní obce fašistické
 • František Vrbka (1924–1943) – československý voják, člen výsadku Bronse
 • Miloslav Ištvan (1928–1990) – český hudební skladatel a klavírista
 • Josef Novotný (1952) – poslanec, bývalý senátor a starosta Bystřice nad Pernštejnem
 • Ivana Zemanová (1965) – 1. dáma České republiky

Zajímavosti

Dne 29. května 2010 navštívil Bystřici, u příležitosti oslav 430. výročí povýšení na město (1580, císař Rudolf II.), tehdejší prezident České republiky Václav Klaus. Pozoruhodné je i to, že šlo o druhý den voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Během procházky nově zrekonstruovaným náměstím pak prezident poskytl první interview k povolebním výsledkům.


Oficiální web město Bystřice nad Pernštejnem:
www.bystricenp.cz

PSČ Bystřice nad Pernštejnem: 59301