znak Bohdalov
Bohdalov

Historie

První písemná zmínka o obci, tehdy ještě pod názvem Bohdalau, pochází z roku 1349, kdy byla ves v majetku Jindřicha z Osové, jenž příslušel k významnému rodu pánů z Ronova. Mezi pozdější vlastníky patřili: 1366 Zdeněk Nos a Čeněk z Ronova, 1380 Smil z Ronova, který zde vystavěl tvrz Pelfrýd, dále pak 1430 Václav Šturm z Ronova, 1448 - 1551 Pernštejnové, 1551 Václav Chroustenský z Malovar a v letech 1622 - 1850 italský rod Collaltové. . V roce 1874 zde místní občané založili Sbor dobrovolných hasičů. Roku 1875 založil Jan Nepomuk Heimrich v obci parní mlýn s pilou, továrnu na škrob, sirup a hroznový cukr, ke konci století pak strojírnu na výrobu parních a hospodářských strojů. Roku 1902 byla zprovozněna cihelna, 1903 tírna na len a 1931 lihovar. 1946 zřízena měšťanská škola. Od 12. dubna 2007 byl obci vrácen status městyse. V letech 2006-2010 působil jako starosta Květoslav Šafránek, od roku 2010 tuto funkci vykonává Ing. Arnošt Juda.

Rodáci

  • František Tuna (1810-1862), rektor Univerzity Karlovy
  • Jan Nepomuk Heimrich (1853-1933), poslanec zemského sněmu a Říšské rady
  • Antonín Promberger (1862-1937), učitel, hudebník
  • Bohumil Křesťan (1939-2009), autokrosový závodník

Oficiální web městys Bohdalov:
www.bohdalov.cz

PSČ Bohdalov: 592 13