Valeč

obec, 751 obyvatel k 1.1.2014, 10,71 km2
znak Valeč
Valeč

Pamětihodnosti

  • Zámek
  • Kostel Povýšení svatého Kříže

Historie

První písemná zmínka o Valči pochází z roku 1294.

Původně nesla obec název Valč, nynější název je užíván od r. 1925. Dominantami obce jsou kostel, zámek a škola, s těmito budovami jsou spjaty všechny podstatné události života občanů Valče v uplynulých staletích. První písemná zmínka o Valči pochází z roku 1294, ale nejstarší historické nálezy - broušené kamenné nástroje a tzv. horákovská keramika jsou staré asi 6000 let. Valečský renesanční zámek byl postaven Smilem Osovským v roce 1534. V roce 1558 byl ve Valči zřízen pivovar.

Další písemnosti potvrzují, že již v roce 1674 byl ve Valči učitel. Kostel je zasvěcený Povýšení sv. Kříže s původním obrazem umírajícího krista z roku 1785. 1898 byl založen Sbor dobrovolných hasičů, který disponoval čtyřkolovou dvouproudní stříkačkou, hadicovým vozem s 200 hadicemi a zařízením za 1440 zlatých. V roce 1908 byla postavena nová škola v místě dnešní školní budovy. 1927 byl založen TJ Sokol, 1928 byla do obce zavedena elektřina, 1930 otevřeno kino.

V roce 1952 bylo založeno JZD, které bylo v r. 1975 sloučeno s okolními družstvy do JZD Vesmír Dalešice (2500 ha, 500 členů), které ve Valči postavilo velkokapacitní kravín pro 800 ks dojnic. V roce 2001 se sloučilo družstvo Vesmír Dalešice  s družstvem Agrochema  Studenec což je teď jedno z největších na okrese.  Od šedesátých let byla přistavěna škola a sokolovna, postaven obchod Jednota a hostinec, vybudovaná kanalizace a vodovodní síť, apod. V roce 1975 byla postavena moderní tělocvična při ZŠ.

V roce 1989 se rozpadlo JZD a někteří vlastníci půdy si založili družstvo vlastníků. V roce 1993 se první valečský občan stal knězem. Roku 1997 byla provedena digitalizace a rozšíření telefonní sítě, proběhla plynofikace a byla zbudována čistírna odpadních vod.

Vývoj počtu obyvatel Valče Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 Počet obyvatel
657 711 744 740 744 821 760 624 632 637 655 583 545

Oficiální web obec Valeč:
www.obecvalec.cz

PSČ Valeč: 675 53

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí