Rouchovany

Pamětihodnosti

kostel Nanebevzetí Panny Marie Rouchovanská madona barokní fara z 18. stol. Rouchovanská věž socha svatého Jana Nepomuckého

Historie

Název obce pochází pravděpodobně ze slova ruchati, jež bylo základem pozdějších názvů obce (Ruchov, Rohowan, Rochowann, Rouchovany). 4000 let př. n. l. se na dvou lokalitách v katastru obce usídlil lid s moravskou malovanou keramikou. V pozdější době, vzniká v místě dnešních Rouchovan vymýcením lesa osada podkovovité podoby. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1243.


Oficiální web obec Rouchovany:
www.rouchovany.cz

PSČ Rouchovany: 675 57