Horní Heřmanice

obec, 134 obyvatel k 1.1.2014, 4,93 km2
znak Horní Heřmanice

Historie

Obec se poprvé připomíná v roce 1447 pod názvem Superius Herzmanicze o rozloze 4,94 km2.Ves bývala částí meziříčského panství a dle zemských desk ji spolu s jinými vesnicemi r. 1447 zapsal Jiří z Kravař a Strážnice Janovi st. z Lomnice. Roku 1563 byly Heřmanice podstoupeny zpět Zikmundovi Heldtovi z Kementu. Od té doby mají Heřmanice společnou vrchnost s Velkým Meziříčím.

V roce 1810 skoro celá osada (až na čtyři domy) vyhořela, osadníci si poté vystavěli čtrnáct nových domů ve dvou řadách. Roku 1890 měla obec 43 domů a 264 obyvatel. V roce 1930 v ní žilo 229 obyvatel a v roce 1950 už jen 177 obyvatel ve 44 domech.

Pokud jde o farnost, patřily Horní Heřmanice do farnosti Rudíkov a od první republiky patří do Uhřínova. Také školou patřily Heřmanice do Rudíkova. Ale v roce 1815 byla založena škola přímo pro Heřmanice. Chodily sem také děti z Nového Telečkova, Batouchovic a Bochovic. Roku 1890 začal učitel Antonín Střecha psát školní kroniku. Škola byla zrušena v 60. letech 20. století.

Vývoj počtu obyvatel Horních Heřmanic Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 Počet obyvatel
240 252 264 256 273 262 229 177 180 158 169 163 133

Oficiální web obec Horní Heřmanice:
www.obec-horni-hermanice.cz

PSČ Horní Heřmanice: 675 05

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí