znak Košetice
Košetice

Pamětihodnosti

  • Starý a nový zámek
  • Kostel Narození svatého Jana Křtitele
  • Kaple Bolestí Kristových
  • Židovský hřbitov
  • Socha svatého Jana Nepomuckého
  • Milník na návsi

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352. V letech 1788 až 1796 zde fungovala sklárna o 10 pánvích založena skelmistrem J. J. Seidlem. Veškeré objekty musel postavit skelmistr vlastním nákladem. Od vrchnosti nakoupil potřebné stavební materiály za běžné ceny. Smlouva s vrchností byla uzavřena na dobu 6 let. Postavené objekty měl skelmistr za povinnost udržovat v dobrém stavu a po vypršení smlouvy se měly stát majetkem vrchnosti. Skelmistr mohl získávat bezplatně křemen na polích, ale za podmínky, že nesmí dojít k poškození polí. Skelmistr také nesměl vyrábět potaš pro svou potřebu. Mezi zde pracující zručné skláře patřil i Josef Nachtman, který po uzavření sklárny založil spolu s Antonínem Zopfem sklárnu v Palčicích.

Osobnosti

  • Od roku 1910 zde hospodařil Karel Prášek (1868-1932), agrární politik.

Oficiální web obec Košetice:
www.kosetice.cz

PSČ Košetice: 394 22