Eš

Pamětihodnosti

  • Venkovská usedlost č.p. 20
  • Kaplička sv. Magdaleny v centru obce u autobusové zastávky z roku 1866
  • Boží muka u silnice II/128 s textem Pochválen buď pán Ježíš Kristus až na věky amen. Ku cti a chvále boží a památce nezvěstného Václava Mareše z Eše.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1415. V roce 1866 byla dostavěna kaple sv. Magdaleny, po vzniku Československé republiky bylo v obci zvoleno první obecní zastupitelstvo, roku 1936 založena jednotka sboru dobrovolných hasičů. V 70. letech 20. století bylo zrušeno místní JZD a Eš byla přiřazena k obci Kámen. K opětnému osamostatnění Eše došlo po roce 1990.

V 19. století zde v 39 budovách bydlelo 250 obyvatel, v roce 1945 už jen 150 lidí. Výrazný pokles nastal v 50. letech 20. století a zejména po zrušení místního JZD po roce 1970. Dnes zde žije zhruba 50 stálých obyvatel.


Oficiální web obec Eš:
www.obeces.cz

PSČ Eš: 394 13 až 395 01