Řásná

obec, 218 obyvatel k 1.1.2014, 13,51 km2
Řásná

Pamětihodnosti

 • zřícenina hradu Štamberk
 • Velký Pařezitý rybník
 • Pamětní kámen U zabité
 • Pamětní kámen v lese u cesty
 • Historická vodoteč upravená začátkem 19. století.
 • Kaple sv. Cyrila a Metoděje z roku 1885.
 • Malý Pařezitý rybník
 • Michova skála
 • Studánka Páně

Zajímavosti

 • Velký Pařezitý rybník je renesančního původu. V minulosti sloužil jako zdroj pitné vody pro město Telč.
 • V Řásné se natáčel povídkový film Začátek světa a v okolí obce části snímků Až přijde kocour a Dům U Zlatého úsvitu.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1385. Obec Řásná (tehdy ještě ves Rzasna) patřila původně k panství středověkého hradu Štamberk (též Šternberk), který byl založen pravděpodobně ve druhé polovině 13. století za účelem obrany zemské hranice a kupecké stezky. První písemná zmínka o hradu a jeho rozsáhlém panství je roku 1356, kdy se uvádí, že Štěpán z Březnice (a Štemberka) postoupil hrad pánům z Hradce. Obec byla založena při kolonizaci neobydlených území ve 14. století, čemuž odpovídá i její dispozice. Nejstarší písemná zpráva, kde je Řásná zmiňována, je z roku 1385 a to v souvislosti s výčtem vesnic, které patřily k hradu. Od roku 1410 byla ves začleněna do panství telčského. Roku 1415, po husitských válkách, kupuje Jan z Hradce ves Rzasnou společně se šternberským zbožím a připojuje ji k telčskému statku. Součástí telčského panství v Jihlavském kraji je až do roku 1849. K roku 1580 se uvádí v obci 17 usedlých a v roce 1840 bylo již ve 34 domech 260 obyvatel. Od druhé poloviny 19 století se rozvíjí v obci a okolí tradiční kamenický průmysl a v roce 1896 byl ve vesnici založen hasičský sbor. V současné době má ves asi 200 obyvatel.


Oficiální web obec Řásná:
www.isoft.cz/rasna

PSČ Řásná: 588 56

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí