Kněžice

obec, 1380 obyvatel k 1.1.2014, 22,38 km2
Kněžice

Pamětihodnosti

  • kostel sv. Jakuba staršího – Nejstarší románská část pochází ze stejné hutě jako bazilika sv. Prokopa v Třebíči. Ve 14. století zbourána románská apsida a postaven gotický presbitář. Původní věž byla dřevěná a součástí střechy. 1838 byla přistavěná nová kamenná věž. Kostel byl v průběhu staletí několikrát přestavován.
  • původně lovecký zámeček brtnických Valdštejnů – V 17. století přebudovaný Collalty. Do současné podoby byl přestavěn v roce 1836. V 19. století byl obýván správci statku. V současné době zde sídlí Obecní úřad Kněžice.
  • V okolí Kněžic se nachází několik smírčích křížů. Smírčí motiv nese i chráněná kamenná památka – pieta v Brodcích
  • Další lovecký zámeček byl postaven italským rodem Collalto v 17. stol. přestavbou původní lesovny v místě zvaném Chaloupky, poblíž Nové Brtnice, ale dnes na katastru obce Kněžice. V zámečku dnes sídlí středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě – Chaloupky.
  • V kněžickém zámku se nachází Muzeum živé a neživé přírody.

Historie

Nejstarší písemná zmínka o obci pochází z roku 1222.


Oficiální web obec Kněžice:
www.knezice.com

PSČ Kněžice: 675 29

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí