znak Hybrálec
Hybrálec

Pamětihodnosti

  • Kaple svatého Václava

Je projevem lidové sakrální architektury z let 1828–1829 a je vedena jako kulturní památka. Byla postavena podle plánů zednického mistra Martina Schindlera ze Štoků z veřejné sbírky a z odkazu koláře Ondřeje Letschera. 28. září 1829 byla vysvěcena jihlavským farářem Martinem Ignácem Weberem na kapli sv. Kříže. Zvon ulitý v roce 1834 významným pražským zvonařem Karlem Bellmannem je ve zvonici kaple dosud. Od roku 1994 prošla kaple celkovou rekonstrukcí, po které byla slavnostně vysvěcena 1. října 2006 strahovským opatem Michaelem Pojezdným.

  • Sloup se sousoším Piety u Stříbrného dvora

Tato památka byla postupně v letech 2000–2004 odcizena.

  • Pomník padlým v 1. světové válce

Originální seskupení přírodních balvanů, na nichž jsou osazeny pamětní desky. Obnoveno po roce 1989.

  • Kříž na rozcestí před obcí

Kamenný kříž s reliéfy po stranách sloupu. Jedná se o kulturní památku, doba vzniku se odhaduje na rok 1865.

  • Pozůstatky dolování stříbra

Na území obce se nacházejí významné pozůstatky jihlavského dolování. Nejzachovalejší je štola sv. Jana Nepomuckého z r. 1776 u bývalého mlýna pod obcí a zbytek štoly tzv. trpaslíčí sloje u rybníka nad obcí.

Katastrem obce probíhá hornická naučná stezka , kterou vyznačilo město Jihlava.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1315. Obec leží v údolí Smrčenského potoka přímo uprostřed středověkých důlních děl.

Původní název byl Eberhardsdorf (později Ebersdorf), ze kterého je možno dovozovat, že mohla být založena samotným Eberhardem, českým mincmistrem a lokátorem, jedním z nejvlivnějších českých velmožů na dvoře králů Václava I. a Přemysla Otakara II., pro které zajišťoval jejich zájmy v době stříbrné horečky v Čechách v polovině 13. století. Stříbro se v celém okolí obce těžilo s přestávkami dalších 500 let.

Původní obec byla zničena při obléhání Jihlavy v roce 1458. Pustou ves posléze koupilo v roce 1533 město Jihlava a v průběhu 16. století obnovilo. Obec byla typickou kolonizační obcí hornické éry Jihlavska a svůj německý ráz si zachovala až do roku 1945.

Roku 1976 byl Hybrálec připojen jako místní část k Jihlavě. Od 1. července 1990 je opět samostatnou obcí.


Oficiální web obec Hybrálec:
www.hybralec.cz

PSČ Hybrálec: 586 01