Horní Dubenky

obec, 612 obyvatel k 1.1.2014, 9,97 km2
Horní Dubenky

Pamětihodnosti

  • Hrad Janštejn, zřícenina severovýchodně od vesnice
  • Evangelický sbor z roku 1786, zařízení většinou z doby po roce 1950
  • Pomník J. O. Lazányiho
  • Boží muka, za školou
  • Roubená stodola
  • Evangelická škola

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1385. Dne 17. listopadu 1423 byly poblíž obce přepadeny vojskem Menharta z Hradce husitské vojenské jednotky vracející se tudy z obléhání Telče. V boji proti přesile zahynulo kolem 300 mužů včetně jednoho z husitských vojevůdců Havla Pinty, přežil druhý z vojevůdců Jan Hvězda z Vicemilic, který se zbytky jednotek odtáhl do Pelhřimova, kde se spojil s ostatním Žižkovým vojskem. Na břehu rybníka Bor 0,5 km z obce po červené turistické značce směr Jihlávka stojí pomník této bitvy.

Obec má dlouholetou reformační tradici. Již ve 14. století působili v okolí valdenští. V 16. století v obci působil bratrský sbor, o němž se však zachovaly pouze útržkovité zprávy. Pobělohorská rekatolizace zde byla vedena jezuity z Telče a Jindřichova Hradce. Tajní evangelíci se tehdy scházeli v lesích, mj. u Studánky Páně nedaleko vrcholu Javořice. Po vyhlášení Tolerančního patentu v roce 1781 se velká část obyvatel přihlásila k augsburskému vyznání a zažádala o zřízení evangelického sboru a.v. Telčská vrchnost tehdy nevyhověla s tím, že v témž panství působí sbor a. v. ve Velké Lhotě. Teprve v roce 1783 se podařilo sbor ustavit a povolat z Uher prvného faráře Ondřeje Lazányiho. V roce 1786 byl vybudován kostel s farou.

Z roku 1809 pochází první písemná zmínka o janštejnské sklárně, i když historie sklářství zřejmě sahá do starších dob. Roku 1827 byla sklárna rozšířena a byl tak položen základ dnešní osady Janštejn. Roku 1838 vznikla zdejší škola, a to jako škola evangelická, v době, kdy v sousední Jihlávce byla ustavena škola katolická. Od roku 1889 působí v obci pošta. V roce 1898 byla ustavena zdejší záložna. V roce 1908 byl založen zdejší lihovar, který fungoval až do roku 1961.

Od roku 1951 v obci funguje mateřská škola, původně jednotřídní, po roce 1975 dvoutřídní, nyní 1,5 třídy.


Oficiální web obec Horní Dubenky:
www.hornidubenky.cz

PSČ Horní Dubenky: 588 52

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí