Batelov

městys, 2340 obyvatel k 1.1.2014, 42,68 km2
znak Batelov
Batelov

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Batelově.
 • Starý a Nový zámek:

Pozdně renesanční zámek ze 17. století postavený na místě středověké tvrze. Dokončen byl v letech 1739–1740 za panování barona Burkhardta, Arnošt Blankenstein jej uvedl do dnešní podoby. V roce 2013 je v soukromém vlastnictví, došlo k jeho opravě, avšak není veřejnosti přístupný.

 • barokní kostel Petra a Pavla stojí na náměstí. Stavba byla zahájena 17. dubna 1755 pod vedením stavitele Wolfganga Filsnera. Stavba vznikla z podnětu barona Burkhardta, dokončili ji Blankensteinové ve 40. letech 19. století.
 • Zachovalé domy židovského ghetta doplňují ráz města.
 • kaple svaté Barbory nacházející na hřbitově
 • památník Karla Havlíčka Borovského na Havlíčkově vrchu
 • Fara na náměstí, dům čp. 129
 • Venkovská usedlost čp. 39
 • Synagoga byla postavena v roce 1794. Od roku 1850 měla židovská obec svého rabína. Bývalé židovské ghetto bylo od další zástavby odděleno cestou, potokem a lesem. K roku 2013 tu sídlí svaz zahrádkářů, v interiéru se již žádné původní vybavení nenachází.
 • Židovský hřbitov stojí západně od Batelova. Pochází pravděpodobně z roku 1540. Nacházejí se zde náhrobky ze 16. a 17. století.
 • socha Immaculata stojí před kostelem
 • Socha sv. Jana Nepomuckého stojí na náměstí
 • sloup se sochou P. Marie při silnici do Třeště
 • sochy Kalvárie na kopci u lesa
 • Pilíř na Noveckém kopci
 • Kašna na náměstí
 • Batelovská lípa – památný strom, který roste u postranního vchodu na hřbitov

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1279. Původní osada s tvrzí byla založena v části zvané Na Vůbci.

Během revitalizace Pilského rybníka byl prováděn archeologický průzkum. Na dně byly archeologové našli zbytky staveb, které pocházejí ze 13. až 14. století. Jsou to pravděpodobně pozůstatky zaniklé vsi. Dále tu byly nalezeny další objekty z 15. a 16. století, různé kovové předměty (podkovy, přezky, mince, např. pražský groš či malé mince z 15. a 16. století) a zbytky keramiky.

V roce 1735 batelovské panství koupil svobodný pán Johan Christofor Burkhard, Baron de Kllee – pán na Batelově a Stránkách. Za jeho vlády došlo ke klasicistní přestavbě tzv. nového zámku a v roce 1755 zahájil stavbu kostela sv. Petra a Pavla.

Batelovem v roce 1851 projížděl Karel Havlíček Borovský během své cesty do vyhnanství v Brixenu. V Batelově se císařskému kočáru porouchalo kolo, během opravy v místní kovárně se Havlíček setkal na místní poště s poštmistrem J. Rajským a farářem Slavíkem. Havlíček v Batelově pobýval již za studentských let, během něhož napsal báseň Dumka na batelovském vrchu. V roce 1921 došlo k umístění jeho pamětní desky ve Vršku, roku 1971 byl na jeho počest postaven pomník na náměstí.


Oficiální web městys Batelov:
www.batelov.cz

PSČ Batelov: 588 51

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí