znak Šlapanov
Šlapanov

Pamětihodnosti

  • Kostel svatého Petra a Pavla stojí v jižním rohu návsi, vystavěli jej v původním gotickém stylu (v některé literatuře uváděno v pozdně románském) v době, kdy vznikla i samotná obec, tzn. před rokem 1258, od konce 50. let 12. století tu fungovala fara, rekonstrukce proběhla v roce 1733 v barokizujícím slohu. V roce 1801 kostelní věž poškodil silný vítr a roku 1899 věž přestavěli a navýšili o 26 metrů, na věži instalovali zvonkohru, jež každou hodinu zahraje melodii z vážné či lidové hudby. V kostele se nachází několik obrazů většinou z poloviny 18. století, nejpoutavější je určitě veliký oltářní obraz se svatý Pavlem uzdravujím nemocné, a osmiboká kamenná křtitelnice přibližně z 15. století. Současná podoba chrámu pochází z roku 1733. Okolo kostela se rozkládá hřbitov se sochou Panny Marie pocházející taktéž z roku 1733. Ke kostelu se váže místní pověst, ve které se vypráví, že dříve kostel byl mnohem větší a honosnější než v současnosti, ale z neznámých důvodů se propadl do zem a to dokonce špicí věže dolů, další pověst se zmiňuje o kostelním zvonu, který měl mít údajě nádherný hlas připomínající „samet a hedvábí“, během třicetileté války jej měli občané ukrýt do země a potom jej nemohli najít. Za čas zvon našla a vyhrabala svině, za první světové války měl být odvezen do zbrojařské továrny a zde roztaven.
  • Socha svatého Jana Nepomuckého - stojí na návsi, vybudována v barokním stylu v roce 1726
  • Kamenný kříž z roku 1851
  • Kaple sv. Maří Magdalény - stojí severovýchodně od vsi, vznikla v roce 1865

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1257, kdy patřila mezi jednu ze čtyř hornických vsí Lichtenburků, ze zápisu o desátkovém darování Smila z Lichtenburka. V roce 1278 byl vyjmut z horní pravomoci města Brodu. Díky nalezištím stříbra se ze Šlapanova stalo prosperující městečko, avšak úpadek těžby znamenal i úpadek osídlení. Do poloviny 14. století dolování pokračovalo za podpory německobrodského nákladníka Thunlina, avšak obec se zmenšovala až tak, že opět byla řazena pouze mezi vsi. V držení pánů z Lichtenburka a pánů z Lipé zůstal Šlapanov až do konce 13. století, , roku 1351 Šlapanov vlastnil měšťan Thunlin z Brodu, v roce 1413 se stal majitelem Jan z Pacova a Batelova, v roce 1455 jeho syn Havel. Od roku 1496 se obec stala součástí polenského panství. V letech 1548 - 1727 byla v majetku Německého Brodu, poté byla obec převedena pod střítežské panství. Roku 1874 zde místní občané založili Sbor dobrovolných hasičů.

V letech 1869-1880 spadala obec pod okres Polná, v letech 1880 patří pod okres Německý Brod (později Havlíčkův). Od roku 1961 Šlapanov spravuje jako místní část Šachotín.

Německé obyvatelstvo bylo po roce 1945 na základě Benešových dekretů odsunuto a německý název vesnice Schlappenz změnili na současný Šlapanov.

Starostové od roku 1945 :

Od 8.5.1945 do 3.6.1945 František Tichý - správce

Od 4.6.1946 do 25.5.1946 Josef Kaválek

Od 26.5.1946 do 20.4.1947 Josef Kaválek

Od 30.4.1947 do 14.11.1947 Bedřich Šotola

Od 15.11.1949 Josef Kuna

Od 1951 do 1952 Josef Lukeš

Od 1952 do 1957 Jaroslav Kutlvašr

Od červen 1957 do červen 1964 František Růžička

Od 14.6.1964 Bohuš Kruntorád

Od 1969 ? do 1971 Bohuslav Pavlíček

Od 1971 do 1978 Bohumil Pospíchal

Od 21.5.1979 Antonín Vala

Od 1986 do 22.3.1993 Jan Wasserbauer

Od 23.3.1993 do 3.11.2006 Jaroslav Pospíchal

Od 4.11.2006 František Škorpík


Oficiální web obec Šlapanov:
www.slapanov.cz

PSČ Šlapanov: 582 51