Prosíčka

Historie

V minulosti se jednalo o dvě samostatné vesnice s názvem Horní a Dolní Prosíčka. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1457.

 • 1452 - těžba stříbrné rudy v této oblasti
 • 1457 - v Deskách zemských je zaznamenán spor mezi Heřmanem z Ostrova na straně jedné a Burianem Trčkou z Lípy a na Lipnici na straně druhé o dědictví v Prosíčce, v němž zemský soud dal za pravdu Heřmanovi z Ostrova. Jedená se patrně o nejstarší písemnou zmínku o této vsi,

majitelé Horních a Dolních Prosíček byli Jan a Jindřich z Říčan a na Ledči.

 • dalším majitelem Horních Prosíček je zeman Vilém z Lerojed s manželkou Apolenou Dorotou z Vrbice
 • 1520 - ves byla prodána městu Ledeč nad Sázavou za 45 kop grošů českých
 • 1545 - uvádí se v Deskách zemských zpráva o platech ze vsi Dolní Prosíčka
 • 1587 - ves součástí rychty Kozlovské, ve vsi byly 4 usedlosti (Jan a později Petr Větrovský, Jan Hlaváček, Urban Vejsadů a Matěj Vodák mlynář).
 • koncem 16.století se stává ves Horní a Dolní Prosíčka majetkem rodu Trčků z Lípy
 • 1630 - obec se stává majetkem města Ledeč nad Sázavou
 • 1650-51 - Soupis poddaných podle víry uvádí, že v Horních Prosíčkách žije 31 osob - jmenovitě: sedláci Jan Hole s manželkou Dorotou, Jan Kozelka se ženou Dorotou, Michal Novák se ženou Annou a Matěj Pyschko se svojí ženou Annou. V Dolních Prosíčkách žije 23 osob a jmenovitě se uvádějí: sedláci Václav Wietra(Větrovský) se ženou Lidmilou a Václav Nápravník se ženou Magdalenou, chalupníci Václav Semradt se ženou Chateinou (Kateřinou) a Adam N. se svojí ženou Magdalenou.
 • 1654 - Berní rula kraje čáslavského uvádí, že v obci je 7 rolníků jenž qualitetes osedlého mají. Jmenovitě - Jan Hole, Jan Kozelka (který v roce 1661 vyhořel), Michal Novák, Matěj na Píšově, Václav Větrovský, Václav Urbanů a Václav Nápravník. Obec Prosíčka byla součástí panství Ledečského, které náleželo Adrianu z Engelfurtu.
 • 1854 - sloučení Horních Prosíček (87 obyvatel) a Dolních Prosíče (96 obyvatel)
 • 1878 - Seznam míst v království českém z roku 1878 uvádí, že osady Dolní a Horní Prosíčka přísluší pod místní obec Kozlov. V Dolních Prosíčkách je 14 domů a 96 obyvatel. V Horních Prosíčkách žije 87 obyvatel a obec čítá 10 domů.
 • 1902 - založen Sbor dobrovolných hasičů, jeho činnost trvá dodnes
 • 1.sv.válka - na frontě položil v roce 1916 svůj život Jan Pajer z Horních Prosíček čp.9
 • 1950 - umístěn v pořadí již třetí zvon na zvoničku na návsi v Horních Prosíčkách
 • 1957 - vznik JZD Prosíčka

Oficiální web obec Prosíčka:
www.prosicka.cz

PSČ Prosíčka: 584 01