Okrouhlička

Pamětihodnosti

  • Kaplička sv. Jana Nepomuckého z roku 1763

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1307, kdy spolu s jinými vesnici získává výměnou Reimund z Lichtemburka a to od kláštera Vilémov. V listině vyhotovené k této výměně je uváděna jako Scheiblisdorf. Ještě v průběhu 14. století se vesnice stává majetkem pánů z Lipé a nejpozději od poloviny 17. století patří majitelům úsobského panství. Od nich ji v roce 1797 odkoupil kutnohorský měšťan Jan Antonín Rychlý a připojil ji ke statku Skřivánek.

Vesnice ležela na staré stezce po které formané vozili z rakouských zemí do Čech sůl a ti zde často na své cestě odpočívali. V polovině 18. století však byla vybudována nová císařská silnice a význam Okrouhliček tak opadl.

Do roku 1946 nesla obec název Šejdrof.

V letech 2006-2010 působil jako starosta Ing. Luboš Strašil, od roku 2010 tuto funkci zastává Štěpánka Trbušková.

Vývoj počtu obyvatel Okrouhličky Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2006 2014 Počet obyvatel
446 507 525 479 491 468 400 296 289 253 260 214 194 199 236

Oficiální web obec Okrouhlička:
www.okrouhlicka.cz

PSČ Okrouhlička: 582 53