Ledeč nad Sázavou

město 5429 obyvatel k 1.1.2014 22,25 km2
Ledeč nad Sázavou

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Ledči nad Sázavou.
 • Ledečský hrad založen v první polovině 13. století, v jeho prostorách je nyní Městské muzeum a divadelní sál DS Mimochodem
 • Kostel sv. Petra a Pavla byl založen na počátku 14. století, unikátem je zde dekorativní hliněná klenba.
 • Synagoga ve stylu vesnického baroka postavena roku 1739.
 • Židovský hřbitov vznikl roku 1601
 • Thunovský letohrádek - raně barokní stavba z konce 17. století, v současné době v rekonstrukci.
 • Kostel Nejsvětější Trojice - renesanční stavba z roku 1585
 • Jeskyně Pod Šeptouchovem – vápencová jeskyně pod vrchem Šeptouchov, součást Ledečského krasu
 • Jeskyně Na Hůrce – největší jeskyně Ledečského krasu

K památkám patří také Husův sbor Církve československé husitské postavený v letech 1926 a 1927. Strop liturgické síně je ve stylu art deco

Děkanský kostel sv. Petra a Pavla

Jednou ze zajímavostí děkanského kostel sv. Petra a Pavla v Ledči nad Sázavou jsou „hlavičky“ na konzolách v presbytáři tohoto chrámu. Vrcholně gotické žebroví presbytáře je na dvou místech proti sobě ukončené konzolami s pozoruhodnými obličeji. Velikost obličeje na konzole je přibližně 20–30 centimetrů. Při pohledu směrem od obětního stolu se obličej po pravé straně usmívá a obličej naproti (na levé straně) se mračí. Vrcholná gotika používá různých motivů a alegorii velmi často. Tato alegorie přestavuje smějící se obličej jako radost a mračící se obličej jako hřích. Přesný výraz hlaviček je plně viditelný pouze při jejich bodovém nasvícení. Hlavně výraz hlavičky symbolizující radost není při současném osvětlení kostela zřetelný.

Další z pozoruhodností děkanského kostel sv. Petra a Pavla v Ledči nad Sázavou je železný kruh umístěný vpravo od portálu postranního vchodu pod věží. Jedná se nejspíše o tzv. kostelní pranýř, které byly ve středověku velmi často umísťovány vedle vchodu do kostela. Ke kostelnímu pranýři byly přivazovány „padlé“ dívky za účelem pokání. Tento kruh o průměru 10 centimetrů je pevně ukotven ve zdi přibližně 130 centimetrů nad zemí. Vzhledem k tomu, že okolí kostela v Ledči bylo proti současnému stavu asi o třicet centimetrů nižší pod současnou úrovní dlažby, byl tento pranýř umístěn ve výšce nejspíše kolem 160 – 180 centimetrů. V Ledči byl tento kruh zasazen do zdi nejspíše v 16. století při výstavbě chrámu. Na barokních sakrálních stavbách ale tyto pranýře již téměř nenajdeme. Počátkem 17. století totiž přestává být dávání na pranýř aktuální a většina těchto kruhů ze zdí kostelů mizí. Proto je pozoruhodné, že v Ledči se i přes veškeré opravy tento pranýř do dnešní doby zachoval.

Okolí

 • Stvořidla - přírodní rezervace v údolí řeky Sázavy. Balvanité až skalnaté řečiště, má v tomto místě prudký spád a vytváří řadu peřejí.
 • Loukov (Dolní Město) - zaniklá vesnice na jejíž význam upomíná dnes již pouze kostel sv. Markéty ze 14. století, který je pozoruhodnou ukázkou typického gotického venkovského chrámu
 • Chřenovický kostel sv. Václava - postavený v létech 1226 – 1236 v románskogotickém slohu.
 • Sluneční zátoka - místo kam zajížděl český spisovatel pro mládež Jaroslav Foglar (Jestřáb), se svým skautským oddílem a které ho inspirovalo k napsání knihy „Hoši od Bobří řeky“.
 • Melechov - nejvyšší vrch na Ledečsku (713 m n. m.). V době husitských válek se nazýval Oreb.

Osobnosti

 • Ve městě se narodil Vojtěch Hlaváč, český varhaník, skladatel, dirigent a vynálezce působící převážně v Rusku (23. března 1849–22. března 1911)
 • Lev Sychrava (1887 – 1958) - český právník, novinář, diplomat a politik

Oficiální web město Ledeč nad Sázavou:
www.ledecns.cz

PSČ Ledeč nad Sázavou: 584 01