Štědrá

obec, 560 obyvatel k 1.1.2014, 36,56 km2
znak Štědrá
Štědrá

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek ve Štědré.
  • Zámek Štědrá
  • Kostel Narození Panny Marie
  • Socha svatého Františka Xaverského
  • Socha svatého Jana Nepomuckého
  • Socha svatého Prokopa

Galerie

Historie

Příběh obce začíná pravděpodobně již za Přemyslovců. Zbytky opevnění, které lze nalézt v obci, v zahradě domu č.p. 21, jsou pravděpodobně zbytkem opevněné venkovské tvrze obehnané příkopy a valy. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1239, kdy se na zdejší tvrzi zmiňuje Vít ze Štědré (Wit de Stedri). Podle písemných zmínek musela místní farnost v roce 1384 odvádět půlročně desátek ve výši 24 groše, což ukazuje na bohatou farnost s delší historií působení. Velký rozmach obce nastal po roce 1731, kdy hrabě Ferdinand Jakub z Kokořova dokončil přestavbu zámku a přenesl do Štědré sídlo žlutického panství.


Oficiální web obec Štědrá:
www.stedra.cz

PSČ Štědrá: 364 51 až 364 52

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí