Horní Blatná

město, 488 obyvatel k 1.1.2014, 5,62 km2
znak Horní Blatná
Horní Blatná

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Horní Blatné.
 • Kostel svatého Vavřince (kulturní památka)
 • Kaple svatého Kříže (kulturní památka)
 • Výklenková kaplička svatého Kříže (kulturní památka)
 • Socha svatého Josefa (kulturní památka)
 • Socha svatého Vojtěcha (kulturní památka)
 • Sousoší Piety (kulturní památka)
 • Sloup se sochou svatého Jana Nepomuckého (kulturní památka)
 • Blatenský vodní příkop (kulturní památka)
 • Stará štola, důl
 • Fara, Komenského 2 (kulturní památka)
 • Měšťanský dům, Nám. Sv. Vavřince 6 (kulturní památka)
 • Měšťanský dům, Nám. Sv. Vavřince 4 (kulturní památka)
 • Měšťanský dům, Bezručova 127 (Muzeum) (kulturní památka)
 • Rodinný dům, Úzká 113 (kulturní památka)
 • Městský dům, Hamerská 29 (kulturní památka)
 • Městský dům, Hamerská 28 (kulturní památka)

Muzea

 • Muzeum v Horní Blatné - Bezručova 127

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1518.

Roku 1532 zde bylo na příkaz saského vévody Jana Fridricha založeno horní město při ložiscích železné a cínové rudy bylo a osídleno horníky pocházejícími převážně ze Schneebergu. Bylo vyměřeno na pravidelném šachovnicovém půdorysu s kostelem na ploše obdélného náměstí. Roku 1547 se Horní Blatná stala součástí Čech.a o rok později se stala královským horním městem. Koncem 16. století zde žilo kolem 2000 obyvatel. Za třicetileté války bylo město postiženo emigrací protestantských horníků, kteří na saské straně hranic naproti nedalekým Potůčkům založili nové horní město Johanngeorgenstadt. Později počet obyvatel znovu stoupl ke dvěma tisícům. V roce 1898 se město dočkalo železničního spojení z Karlových Varů a Nejdku (nynější trať 142), o rok později byla trať prodloužena na německou stranu do Johanngeorgenstadtu. Nádraží bylo umístěno na jihozápadní okraj intravilánu města. V roce 1930 ve městě žilo celkem 2341 obyvatel (z toho 2228 Němců) ve 279 domech (včetně okolních osad a samot, v samotné Horní Blatné to bylo 2097 obyvatel ve 247 domech).

Po druhé světové válce byla německá většina obyvatel odsunuta, město se podařilo částečně dosídlit (v roce 1950 zde žilo 1098 obyvatel), poté však počet obyvatel klesal, takže v roce 1991 v Horní Blatné žilo 367 obyvatel ve 177 domech. Úbytek domů však byl zřejmě aspoň zčásti pouze "administrativní" - v důsledku "překolaudování" některých budov na "rekreační chalupy". Po roce 1990 počet obyvatel díky uvolnění hraničního režimu (a díky tržištím při německé hranici) opět stoupá.

Od 23. ledna 2007 byl obci vrácen status města.


Oficiální web město Horní Blatná:
www.horni-blatna.cz

PSČ Horní Blatná: 362 37

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí