znak Dalovice
Dalovice

Pamětihodnosti

  • zbytky tvrze
  • starý zámek
  • nový zámek
  • kostel Panny Marie Utěšitelky
  • Körnerův dub

Zajímavosti

Mezi zajímavosti Dalovic patří nepochybně zámecký park, ve kterém je dominantou cca 700–900 let starý Körnerův dub (název podle básníka T. Körnera, který se roce 1811 léčil v Karlových Varech a v dalovickém parku napsal řadu básní). Tento památný strom má obvod kmene 887 cm a výšku 18 m. V jeho blízkosti je umístěna bronzová busta Theodora Körnera z roku 1913 od sochaře L. Tischlera.

Při příjezdu do Dalovic, podél Vitického potoka, nelze přehlédnout kostel Panny Marie Utěšitelky, který byl postaven v roce 1929 (původní kaple z roku 1898 se stala součástí nového kostela).

Historie

Obec Dalovice (v minulosti názvy Dallovicz, Dallwicz, Dallwitz, Dalvice) je poprvé uváděna v zemských knihách roku 1498, od toho se odvozuje založení obce. Neznamená to však, že by lidé do té doby v místě dnešních Dalovic nežili. Archeologické vykopávky v průběhu 20. století prokázaly, že v okolí místa dnes nazývaném Tvrziště, žili lidé již v pozdní době bronzové (cca 1 200 - 700 let př.n.l.).

Nyní v této lokalitě najdeme pouze základ obytné věže z konce 12. století, která patřila ke staré dřevěné tvrzi. Po požáru této tvrze, na počátku 15. století, postavili její majitelé v nedalekém sousedství novou tvrz dvorcového typu. Tato tvrz byla značně poškozena vojskem hraběte Šlika v roce 1502, a přestože byla částečně opravena, k bydlení již nevyhovovala. Ještě během 16. století si majitelé postavili vedle tvrze novou obytnou budovu, později nazývanou „Starý zámek“. Majitelé dalovického panství se často měnili, protože i když rozloha panství byla velká (zemědělská plocha a lesní pozemky), příjmy z nich vysoké nebyly. Jeden z majitelů - Johann Wenzel Ferdinand, Ritter von Schönau - založil v obci roce 1804 kameninovou výrobnu (pak roku 1830 porcelánku, později nazývanou Epiag), aby příjmy panství zvýšil.

Nejvýrazněji se do historie obce zapsal baron Friedrich Riedl von Riedenstein, který v roce 1871 koupil panství včetně porcelánky. V letech 1874-1875 nechal baron postavit „Nový zámek“ (dnes sídlo SOŠ logistické). Roku 1889 prodal porcelánku baronu Springerovi, majiteli loketské porcelánky. „Starý zámek“, který sloužil nadále jako ubytovna pro zaměstnance porcelánky, roku 1898 vyhořel. V následujících letech nechal Friedrich Riedl von Riedenstein na místě „Starého zámku“ postavit novou zámeckou budovu, které zůstal název „Starý zámek“ (dnes sídlo SZeŠ).

Po smrti barona roku 1905 zdědil panství jeho syn Eduard, který výrazně rozšířil zámeckou knihovnu o rozsáhlé sbírky německé, anglické a francouzské literatury. Rodina Riedl von Riedenstein vlastnila panství až do roku 1945, kdy je přebral do svého vlastnictví československý stát.

Po druhé světové válce taky byly připojeny obce Všeborovice a Vysoká, samy Dalovice se však v letech 1975–1990 staly součástí města Karlovy Vary.


Oficiální web obec Dalovice:
www.ou-dalovice.cz

PSČ Dalovice: 362 63

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí