Vranov nad Dyjí

městys 837 obyvatel k 1.1.2014 13,44 km2
Vranov nad Dyjí

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek ve Vranově nad Dyjí.
  • Zámek Vranov nad Dyjí – po částečném zničení hradu za třicetileté války a po požáru v roce 1665 zahajují tehdejší majitelé Althannové podle plánů J. B. Fischera z Erlachu přestavbu na barokní zámek. Architektonickým těžištěm zámku se stal Sál předků o rozměrech 25 × 15 × 15 m se sochami předků pánů z Althannu a freskou v kupoli od J. M. Rothmayera. Další významnou součástí zámku je barokní zámecká kaple Nejsvětější Trojice z přelomu 17. a 18. století. Další stavební úpravy následovaly ještě v 18. století, kdy bylo upraveno i zámecké okolí na přírodní park s řadou drobných staveb.
  • Morový sloup z roku 1716 postavený vlastníkem vranovského panství M. H. Althannem a zasvěcený Panně Marii jako díkuvzdání za zdolání morové epidemie, při níž v roce 1680 zemřelo ve Vranově 83 poddaných.
  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie – kostel se zachovaným karnerem je v jádru pozdně románský z poloviny 13. století, přestavěný barokně v roce 1717 podle návrhu J. B. Fishera z Erlachu.
  • Vodní nádrž Vranov – vybudovaná v letech 1930 - 1933
  • Hamerské vrásy – přírodní památka
  • Claryho kříž – kříž z blanenské litiny umístěný na skále nad hrází Vranovské přehrady. Postavil jej majitel panství hrabě Stanislav z Mnizsku po smrti svého přítele spisovatele, malíře a humanisty Karla Claryho, který se v roce 1831 při návštěvě Vranova za cholerové epidemie nakazil a zemřel.
  • 5. zastavení Kristkovy podyjské glyptotéky – Dyje - Osud stromu

Historie

První písemná zmínka o hradu Vranov (oppidum Wranou) pochází z roku 1100, je uvedena v Kosmově kronice. Ve 14. století přechází do majetku šlechty a od roku 1383 je městečkem.

Od 10. října 2006 byl obci vrácen status městyse.


Oficiální web městys Vranov nad Dyjí:
www.vranov-region.cz

PSČ Vranov nad Dyjí: 671 03