Strachotice

Pamětihodnosti

  • Kostel svatého Jiří z poloviny 18. století, v okolí barokní sochy
  • Sousoší Nejsv. Trojice
  • Výklenková kaplička

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1190.

Obec Strachotice se původně jmenovala Rausenbruck, což se dá volně přeložit jako vnější most. Byla velice významnou obcí, o čemž svědčí to, že se zde konaly dva trhy týdně stejně tak jako ve Znojmě . V obci byl velmi důležitý most přes bažiny. Osadníci z Rausenbrucku založili v okolí řadu obcí, z nichž nejvýznamnější byla obec Ječmeniště, která byla zbořena po roce 1948, neboť se nacházela v hraničním pásmu . Na jejím místě vyrostla kasárna pohraniční vojenské roty z níž je dnes jelení farma. Fragmenty bývalé obce je však možno vidět dodnes.

Obec byla po druhé světové válce a po odsunu Němců dosídlena a tak byly zpřetrhány bývalé vazby. V obci i nadále působí několik zemědělců, kteří povětšinou hospodaří na pronajatých pozemcích a nebo pozemcích získaných v restitucích po roce 1989. V obci se příliš nedaří rozvíjet podnikání. Na počet obyvatel je tu však poměrně mnoho hospod, kadeřník a dva obchody s potravinami.


Oficiální web obec Strachotice:
www.strachotice.cz

PSČ Strachotice: 671 29