znak Šafov
Šafov

Pamětihodnosti

  • Kostel svatého Bartoloměje
  • Židovský hřbitov
  • Výklenková kaplička u židovského hřbitova
  • Výklenková kaplička za obcí u silnice na Stálky
  • Socha svatého Jana Nepomuckého

Možnosti kulturního a rekreačního vyžití v Šafově a okolí jsou poměrně bohaté.

Historie

Zdejší oblast byla zřejmě osídlena již v době raného středověku, jak napovídá nález slovanského žárového pohřebiště nedaleko hranic.

První písemná zmínka o obci pochází z 28. září 1323, kdy je uvedena v soupisu statků přináležejících k Vranovskému panství na směnné listině krále Jana Lucemburského. Majitelem panství a tím i obce se tak stal Jindřich z Lipé.

V období husitských válek byl Šafov husity vypálen a postihla jej i morová epidemie.

V 1. polovině 16. století došlo k obnově a rozkvětu vesnice a roku 1540 byl Šafov císařem Ferdinandem I. povýšen na městečko. Spolu s městskými právy obdržel také erb, stříbrnou pečeť a právo pořádat trh. Tato práva potvrdili i pozdější habsburští panovníci.

V roce 1647 městečko dobyli a zničili Švédové.

Za vlády Marie Terezie se v Šafově rozrostla židovská obec, Zdejší Židé si vybudovali i hřbitov, synagogu a v roce 1800 i školu. Vznik Československa rozvoji Šatova příliš neprospěl. Nastal odliv obyvatelstva a úpadek řemesel, což ještě zhoršila Velká hospodářská krize a poté i 2. světová válka.


Oficiální web obec Šafov:
www.safov.cz

PSČ Šafov: 671 06