znak Práče

Pamětihodnosti

  • Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Socha sv. Jana Nepomuckého
  • Kaplička sv. Anny

Historie

První zmínka o obci je z 25. října 1190, kdy kníže Konrád Ota daroval Louckému klášteru lán v Pračicích. Od počátku 14. století je zmiňován vladycký rod (1310 Vítek z Pračic…). Středověk pak, podobně jako u ostatních obcí, byl ve znamení častých změn vlastníků. Práčští např. odmítali odvádět desátek prosiměřickému faráři, spor byl vyřešen až rozsudkem soudu dne 8. února 1373. O necelé století později (1464) měli zase s prokazováním svého vlastnictví v Práčích problémy augustiniáni brněnští. Soud musel roku 1481 řešit i spor kolem velkých škod způsobených nevhodným zvětšením zdejšího rybníka a zatopením mlýna. 1. července 1699 koupila obce Práče, Bohunice a Vršavy Eleonora Markéta z Lichtenštejna, která správu majetku svěřila bohunickému velkostatku.

Postupně narůstal počet obyvatel, roku 1772 se uvádí 314 obyvatel, 1834 již v 59 domech 359 obyvatel, 1890 v 81 domech 432 obyvatel, roku 1900 464 obyvatel. Škola byla založena jako jednotřídní roku 1790 a v roce 1901 se uvádí 85 školních dětí.


Oficiální web obec Práče:
www.obec-prace.cz

PSČ Práče: 671 61