Hostim

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Hostimě.
  • Kostel svatého Františka z Assisi
  • Kaple svatého Kříže
  • Socha svatého Jana Nepomuckého na návsi
  • hřbitov s kaplí
  • Zámek Hostim
  • Sýpka na návrší za vesnicí

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1252. Zápis z Lince v roce 1252,kde Otokarus Dei gratia Dux Austriae et Stiriae et Marchio Morauiae ,což je budoucí český král Přemysl Otakar II,toho času vévoda rakouský,markrabě moravský a štýrský, stvrzuje klášteru Wilhering  jeho starší privilegia z roku 1241 a osvobozuje je od advokacie a mýta.Jako svědci mimo jiné jsou uvedeni (Paulus de Hostim cum fratre suo Sdezlao),Pavel z Hostima a jeho bratr Zdeslav. Obec je významná i díky zámku a zřícenině zámeckého velkostatku.

V.H.


Oficiální web obec Hostim:
mesta.obce.cz/vismo/index.asp?id_org=4574

PSČ Hostim: 671 54