Pamětihodnosti

kaple svatého Gotharda, pocházející z roku 1846 ▪ jižním směrem se nad Džbánicemi zvedá vrcholek Žlíbky (341 m.n.m.) ▪ východním směrem od obce je chráněné území přírodní rezervace Na Kocourkách a tvoří ji malý rulový vrcholek s chráněnými teplomilnými rostlinami a naleziště zkamenělin.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1253. Obec Džbánice na Znojemsku najdeme v oblasti Jevišovické pahorkatiny v nadmořské výšce 321 m.n.m. až k vrcholu Tanárka. Je rozdělena hlubokým korytem ve dví. V tomto rozdělení pramení Míšovický potok, který obcí protéká. Obec se nachází 12 km jihozápadně od Moravského Krumlova a 22 km severozápadně od Znojma. Na rozloze 540 ha žije v současné době 162 obyvatel. První písemná zmínka o obci se datuje na 29. prosince 1253. Z doby prvních zemědělců byl zde nalezen řídícím učitelem Jaroslavem Horňanským v roce 1937 unikátní hromadný hrob. V odkryté jámě o průměru 1,5 m a o hloubce 1 m zde chaoticky leželo ve skrčené poloze 12 koster dospělých i dětí. Kromě lidských koster zde byla nalezena lebka psa, několik celých i rozbitých nádob a náhrdelník z kamenných korálků. Nádoby byly zdobeny bílým geometrickým vzorem. Jsou skvělou ukázkou hrnčířského umění a patří do tzv. moravské malované keramiky. Tyto nálezy jsou uloženy v Moravském zemském muzeu. V roce 1903 byl založen Sbor dobrovolných hasičů. Obec se zapsala do národních dějin tím, že v podzemí obchodu Bohuslava Černého v č. p. 60 ukrývala po dva roky manželku a dceru armádního generála Ludvíka Svobody, pozdějšího prezidenta naší republiky. Obě jmenované ženy se objevily na denním světle až 8. května. Obchod často kontrolovala německá policejní služba, na ukrývané celostátně hledané ženy však nepřišla. V případě jejich nalezení hrozil obci osud vymazání z mapy. Ve 30. letech minulého století bylo postaveno nejvíce rodinných domků, k dalšímu rozmachu výstavby došlo v roce 1971. Založení JZD se datuje od roku 1957. V letech 1967 – 1968 byl postaven kulturní dům. V místní škole, která byla postavena v roce 1913, se učilo do roku 1976.

Džbánice velmi utrpěly během třicetileté války. Několik desetiletí po ukončení tohoto konfliktu byla vesnice zcela pustá. Obnova probíhala obtížně a ještě v roce 1749 nebyla polovina usedlostí osazena. Zdejší šlechtické sídlo - tvrz, se připomíná pouze jedenkrát v roce 1629 při prodeji Džbánic. Doba vzniku ani přesná poloha není známa. Zbytky tvrze jsou pravděpodobně v zástavbě současného hospodářského dvora.


Oficiální web obec Džbánice:
www.obec-dzbanice.cz

PSČ Džbánice: 671 37 až 671 71