znak Topolany
Topolany

Pamětihodnosti

  • Kostel svatého Mikuláše je pozdně barokní kostel z roku 1761
  • Pomátník padlých z 1. světové války,umístěný v parčíku na návsi byl odhalen 8. července 1923. Památník je doplněn deskou se jmény obětí 2. světové války.
  • Památník padlých rudoamejců, umístěný na hřbitově a odhalený 14. května 1960.

Zajímavosti

  • Na topolanském hřbitově je pochována matka Klementa Gottwalda.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349, kdy držel díl vsi Jarohněv z Buchlovic a jeho bratři Ruprecht a Stach z Buchlovic. Po Jarohněvově smrti přešel díl Topolan i s patronátem kostela do rukou markrabího Jošta, jenž jej roku 1407 nechal zapsat jistému Zichovi z Nadachlebic.

Dalšími držiteli dílce v Topolanech byli Hanuš z Mělčan a jeho syn Mikuláš, poté Bohdal z Bařic, jenž tento díl intabuloval roku 1447 Protivcovi ze Zástřizl. Roku 1521 po dalších dvou majitelích téhož rodu jsou Topolany vloženy pod správu pustiměřského kláštera, který od roku 1375 drží druhý díl Topolan. S celým klášterstvím tak přešla ves k panství vyškovskému. V roce 1592 zakoupilo město Vyškov v obci mlýn. Po třicetileté válce byla topolanská farnost administrativně vedena z Vyškova a to až do roku 1859, kdy byla opět zřízena samostatná topolanská farnost.

Rodáci

  • František Vymazal - filozof, lingvista a spisovatel

Oficiální web obec Topolany:
www.obectopolany.cz

PSČ Topolany: 683 26