znak Otnice
Otnice

Pamětihodnosti

  • Farní kostel svatého Aloise, původně sv. Havla, přestavěn klasicistně.
  • Socha svatého Jana Nepomuckého
  • Pomník padlým 1. a 2. světové války
  • Kaplička srdce panny Marie
  • zbytky tvrze

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1255, kdy se uvádí: "Hypolit a syn Jindřich z Otnic" na závěti znojemského purkrabího Bočka z Obřan . Název obce pochází od osobního jména Otmar nebo Oten . V minulosti zde bývaly dvě obce Otnice a Otničky. Otničky zanikly koncem 16. století a i když byly v katastru obce Lovčičky, osudy měly těsně spjaté s Otnicemi. Bližší pohled do historie obce Otnice je uveden v knize Z minulosti Otnic .


Oficiální web obec Otnice:
www.otnice.cz

PSČ Otnice: 683 54