znak Luleč
Luleč

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Lulči.
  • Filiální kostel svatého Isidora - je barokním kostelem z roku 1739 postavený na základech kaple sv. Gottharda.
  • Farní kostel svatého Martina se nachází na tzv. Liliové hoře. Stojí na zbytcích středověkého hradu a bývalého kostelíka, ještě dříve však byl kopec pravěkým hradiskem - byl opakovaně osídlen a opevněn již v pravěkých obdobích eneolitu, doby bronzové a kultury popelnicových polí). Kostel na tomto poutním místě nechal postavit v roce 1715 na vlastní náklady farář Martin Dvořanský.
  • Fara pod kostelem sv. Isidora
  • Socha sv. Jana Nepomuckého před kostelem sv. Isidora
  • Kamenný kříž z r. 1771 před kostelem sv. Isidora
  • Hradisko a tvrziště Starý zámek mezi kostelem sv. Martina a roklí
  • Dům čp. 28, venkovská usedlost
  • Křížová cesta ke kostelu svatého Martina
  • Zvonička na návsi

Historie

Luleč patří mezi nejstarší osady na území České republiky. Byla osídlena již před 8 000 lety, což potvrzují zdejší vykopávky. V této oblasti člověk žil a lovil již v dobách 45 000 let před naším letopočtem. V roce 1975 byla ve středu města objevena unikátní hrnčířská pec z doby římské a v roce 1992 pohřební mohyla. Obcí vedla římská obchodní cesta, jež je zaměřená od Slavkova po Ruprechtov. V té době byla Luleč dobře opevněné hradisko.

Počátky obce

Před bitvou Tří císařů u Slavkova v roce 1805 vtrhly do Lulče jízdní hlídky Napoleonovy armády, jež zde vymáhaly výpalné 250 zlatých. Uspokojilo je však jen sto zlatých a farářův kůň. Vydrancování ovšem obec neunikla, o což se postarala armáda ruských kozáků o týden později. Obec zasáhly dva velké požáry, a to 1. dubna 1832 a 25. května 1841. V roce 1832 postihla zdejší farnost epidemie cholery, při níž zemřelo 47 farníků. Za okupace zahynuli tři občané při bombardování místního nádraží, které je v obci od roku 1874 jako zastávka a od roku 1889 již jako železniční stanice. Obec byla na konci druhé světové války osvobozena sovětskými vojáky 28. dubna 1945.

Současnost

Dnes je Luleč rekreační obcí, obklopenou lesy s přírodním koupalištěm U Libuše, u kterého je parkoviště pro 180 automobilů.


Oficiální web obec Luleč:
www.lulec.eu

PSČ Luleč: 683 03