Kobeřice u Brna

obec 691 obyvatel k 1.1.2014 16,75 km2
Kobeřice u Brna

Pamětihodnosti

  • Farní kostel svatého Jiljí - původně románský kostel připomínaný již v roce 1283. V interiéru kostela se nachází freska, p. Marie Ochranitelky, pravděpodobně z přelomu 13. - 14. století a náhrobní pískovcový kámen pánů z Věžník z roku 1577.
  • Bývalá tvrz Zámčisko v lesní trati Haklík

Galerie

Historie

Katastr obce byl osídlen už od mladší doby kamenné. Dokládají to četná naleziště a vykopávky i pozůstatky zaniklých osad a pohřebišť, které zde byly nalezeny.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1283, kdy zde již byla fara náležející ke kostelu sv. Jiljí. Obec v té době patřila pánům z Věžník, kteří si na místě zvaném Na Valech vystavěli dvě tvrze, které se však do dnešní doby nedochovaly.

V době třicetileté války hrozil obci zánik, který se novým osídlením podařilo odvrátit tak, že Kobeřice bývaly jednou z největších vesnic na Vyškovsku.

Na úbočí tzv. Vlčí hory zde stávaly ještě v roce 1910 tři větné mlýny. V obci bývala cihelna, těžil se zde písek a pískovcový kámen.

V době druhé světové války zde operoval partyzánský oddíl Olga, jehož členy se stali mnozí občané Kobeřic. Řada těchto lidí se poté angažovala v protikomunistické odbojové organizaci Světlana.

V roce 1970 se v obci konal tajný pastorální synod skryté církve pod vedením jejího tajného biskupa Felixe Maria Davídka.

Osobnosti

  • Dr. Hubert Ripka, blízký spolupracovník prezidenta Edvarda Beneše a první poválečný ministr zahraničního obchodu.

Oficiální web obec Kobeřice u Brna:
www.kobericeubrna.cz

PSČ Kobeřice u Brna: 684 01