Hostěrádky-Rešov

obec 838 obyvatel k 1.1.2014 4,67 km2
znak Hostěrádky-Rešov
Hostěrádky-Rešov

Pamětihodnosti

  • Boží muka
  • Přírodní rezervace Špice

Historie

Do roku 1913 se jednalo o dvě samostatné obce: Hostěrádky a Rešov, které se téhož roku sloučily v jednu obec . První písemná zmínka o Hostěrádkách pochází z roku 1270. Rešov vznikl roku 1787 parcelací pozemků hostěradského dvora olomouckých biskupů. Vznikla zde osada, pojmenovaná podle posledního správce dvora, pana Resche, z níž se později stala samostatná obec s vlastním katastrálním územím. Podle indikačních skic z roku 1826 byla zástavba obou obcí urbanisticky naprosto spojená již tehdy.


Oficiální web obec Hostěrádky-Rešov:
www.hosteradky-resov.cz

PSČ Hostěrádky-Rešov: 683 52