znak Dětkovice
Dětkovice

Pamětihodnosti

  • Socha svatého Jana Nepomuckého na návsi
  • Kaplička na Jezírku z roku 1889 sloužící jako poutní místo
  • Kaple svatého Floriána z roku 1899
  • Křížová cesta posvěcená v roce 1925
  • Kamenné kříže před domy čp. 98 a 104
  • Památník padlých hrdinů v 1. světové válce

Historie

První písemná zmínka o obci pochází ze 4. června 1311 pod jménem Dydkowicz, kdy je v dobových pramenech Vítek ze Švábenic a jeho syn Jan, kteří postoupili augustiniánskému klášteru na Zderaze v Praze jeden a půl lánu v Dětkovicích na dožití pro paní Lukardu. Tehdy na českém území již dlouho platil feudální řád, kdy bylo vlastnictví půdy, dvorů a dědin rozdrobeno mezi zemany, což byla nižší šlechta. Až do 15. století si majetkový podíl obce uchovali páni ze Švábenic. Většina vsi však byla v rukou dětkovických vladyků. V r. 1503 získal díl vsi Mikuláš Cedlar z Hoffu, který pak dokoupil další díl vsi i se dvorem od Jana Hynka z Veselice.


Oficiální web obec Dětkovice:
www.obecdetkovice.cz

PSČ Dětkovice: 683 24