Karlín

Pamětihodnosti

  • Kaple sv. Karla Boromejského z roku 1882.

Historie

V katastru Karlína bývala zaniklá obec Šenstras, připomínaná v roce 1292 a zpustlá za česko-uherských válek. Ještě v roce 1492 byl v Šenstrasu dvůr a kostel. Karlín v roce 1792 založil kníže Alois z Lichtenštejna a název dostal po jeho manželce Karolině (Karoline Engelberte Felicitas zu Manderscheid-Blankenheim), se kterou se oženil v roce 1783. Charlottenfeld byl později počeštěn na Karlín. Severně od obce hospodářský dvůr Karlov.


Oficiální web obec Karlín:
www.obeckarlin.cz

PSČ Karlín: 696 14