Blatnice pod Svatým Antonínkem

obec, 2081 obyvatel k 1.1.2014, 13,92 km2
znak Blatnice pod Svatým Antonínkem
Blatnice pod Svatým Antonínkem

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Blatnici pod Svatým Antonínkem.

Mezi nejvýznamnější blatnické pamětihodnosti patří poutní místo s kaplí sv. Antonína Paduánského zvané Svatý Antonínek. Rovněž samotný blatnický kostel svatého Ondřeje s přináležející farou. Kromě drobnější sakrální architektury, sochy sv. Františka Xaverského a sloupu se sochou P. Marie Immaculaty, je to dále téměř třicítka zachovalých historických vinných sklepů.

Zajímavosti

Blatnice má svébytnou kulturu a historii. Mezi nejvýznamnější události patří pouť u Svatého Antonínka, která se každoročně uskutečňuje v červnu první neděli po svátku sv. Antonína, a menší poutě při dalších příležitostech. Místní krojované hody se konají na sv. Kateřinu, tedy poslední víkend před adventním obdobím.

Obec je také proslulá svým vínem, které má bohatou tradici. Má i vlastní značku vína Blatnický Roháč. Vinaři v obci zpracovávají značnou část úrody hroznů tradičním způsobem ve vinných sklepech, z nichž nejstarší pocházejí z konce 16. a počátku 17. století.

Blatnice je součástí strážnické vinařské oblasti. Výrobou a prodejem révového vína se zde zabývají jak drobní pěstitelé, tak vinařské firmy. Písemně je doloženo, že v obci, ve viniční trati Plachty, vlastnil vinohrad Jan Ámos Komenský, který měl v Blatnici příbuzné.

V obci se nachází chráněná památková rezervace „Pod Starýma horama“, kde v jedné ulici stojí několik desítek búd.

Vesnice je také známá výrobou kraslic, které mají daná pravidla zdobení a typické prvky, obdobně jako např. místní kroj. Charakteristické pro místní kraslice je barevné zdobení na černém podkladě.

V obci je kostel, základní škola a další občanské vybavení.

Historie

První zmínka o Blatnici pochází z roku 1046. Jedná se o zakládací listinu staroboleslavské kapituly, kde je Blatnice darována knížetem Břetislavem I. právě této nové kapitule. Blatnice ale byla založena pravděpodobně již dříve, a to už v 9. století.

Ve 13. století se v Blatnici začala pěstovat vinná réva a v 14. století byla díky příznivým klimatickým a půdním podmínkám vyhlášena vinařskou vesnicí, jejíž víno se vyváželo až do Prahy.

V 18. století sem přibylo hned několik soch svatých, které byly rozestavěny na několik míst v obci. Jsou to většinou patroni, mezi něž patří například svatý František Xaverský a svatý Jan Nepomucký.

V roce 1907 byla Blatnice císařským rozhodnutím a výnosem moravského místodržitelství povýšena na městys. Tento status přestal být v Československu používán okolo roku 1950. Od jeho opětovného zavedení v roce 2006 obec Blatnice dosud o návrat tohoto statusu nepožádala.


Oficiální web obec Blatnice pod Svatým Antonínkem:
www.obecblatnice.cz

PSČ Blatnice pod Svatým Antonínkem: 696 71

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org