znak Tvarožná
Tvarožná

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Tvarožné.
 • Kostel svatého Mikuláše
 • Kaple Panny Marie Sněžné
 • Zbytky polního opevnění z bitvy u Slavkova na Santonu
 • Socha svatého Jana Nepomuckého
 • Pomník Václavu Kosmákovi
 • Větrný mlýn
 • Pomník padlým
 • Pamětní deska civilním obětem bitvy u Slavkova
 • Pamětní deska osvoboditelům obce
 • Pomník nad společným hrobem ruských vojáků u kostela
 • Náhrobek Ignáce Vincence Majera
 • Kříž u kostela
 • Vstupní brána na hřbitov
 • Pamětní deska pplk. Emila Kalába v bráně hřbitova
 • Torzo oltáře původního románského kostela
 • Kříž na hřbitově
 • Tužínův kříž
 • Kalábův kříž
 • Blahákův kříž
 • Tzv. poklona nad Vinohrady
 • Boží Muka nad Hlinkami
 • Pamětní deska Masarykovy aleje
 • Kříž u polní cesty k lesu
 • Černý kříž u Velatic
 • Galerie vojevůdců – pamětní desky na zdi mariánské kaple
 • Kopie francouzského osmiliberního kanonu, původně na Santonu, poté na návsi
 • Pomník padlým v Bitvě tří císařů na úpatí Santonu
 • Rostlý kříž na Santonu
 • Kosmákův kříž u silnice jižně od obce
 • Jeřák břek u Kosmákova kříže
 • Pomník generála Valhuberta u silnice jižně od obce
 • Daňkův kříž
 • Sofferův pomník
 • Litinová socha granátníka u motorestu Rohlenka
 • Pamětní deska padlým rudoarmějcům
 • Pamětní deska Stanislavu Veselému
 • Pamětní deska na rodném domě Julia Antoše
 • Tvaroženské Venuše
 • Diorama bitvy u Slavkova na obecním úřadě
 • Několik domů z venkovské zástavby 19. století
 • Šírova hospoda
 • Kruhová pec v bývalé cihelně

Galerie

Historie

V okolí obce jsou archeologické lokality se stopami osídlení z řady období pravěku a raného středověku, mezi jiným z mladší a pozdní doby bronzové a mladší doby železné (doby laténské a doby římské).

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1288. Tehdy však existovaly ještě dvě samostatné vsi Tvarožnice a Važanice a k jejich splynutí došlo až v 15. století. Ve 14. století je připomínán románský kostel zasvěcený svatému Mikuláši. Ten však byl po napoleonských válkách poškozen, a tak byl v roce 1880 na jeho místě zbudován nový v novogotickém stylu. V té době byl farářem ve Tvarožné Václav Kosmák (1843–1898). Do 17. až 18. století sahá i historie kaple Panny Marie Sněžné na Santonu, která byla stržena před bitvou u Slavkova a její současná podoba pochází z let 1830–1834.

V letech 1990-2010 zastával funkci starosty František Kopecký, od roku 2010 tento post vykonává Ing. Petr Buchta.

Bitva u Slavkova

Podrobnější informace naleznete v článku Bitva u Slavkova.

V době bitvy u Slavkova roku 1805 měla obec asi 60 domů a necelých 400 obyvatel. V průběhu bojů ves dočasně přešla do rukou ruských vojáků knížete Bagrationa a později byla dobyta zpět francouzskými vojáky maršála Lannese.

Vrch Santon, zvaný též Padělek nebo Tvaroženský kopeček byl před bitvou francouzskými ženisty opevněn třemi pásy okopů, aby vytvořil palebná postavení pro 18 děl s pěchotní ochranou.

Obec Tvarožná a její nejbližší okolí je každoročně v prosinci dějištěm vzpomínkových akcí na „bitvu Tří císařů“.


Oficiální web obec Tvarožná:
www.tvarozna.cz

PSČ Tvarožná: 664 05