znak Synalov
Synalov

Pamětihodnosti

  • zaniklý hrad Osiky, snad z poloviny 13. století
  • kaple sv. Andělů Strážných z roku 1883 na návsi
  • Mramorový kříž u kaple je datován rokem 1924.
  • Kamenná plastika Járy Cimrmana stojí u hájenky pod Sýkořem. Plastika je poslední z plahočin naučné stezky Járy Cimrmana vedoucí z Lomnice.
  • Přírodní rezervace Pod Sýkořskou myslivnou
  • Přírodní památka Synalovské kopaniny byla vyhlášena z důvodu zachování staré mozaiky vegetačních formací, pastviných lad a současného způsobu obhospodařování. Je zde dochován typický reliéf mrazových procesů z chladného klimatu doby ledové tzv. balvanité proudy.
  • Přírodní památka Pilský rybníček se nachází v údolí Besénku. Je to důležitá lokalita pro rozmnožování chráněných druhů obojživelníků.
  • Přírodní památka Míchovec s ochranou pralesovitých zbytků bukových javořin. Jsou zde geomorfologicky pozoruhodné skalní hradby s výskytem chráněné měsíčnice.
  • Dalšími přírodními památkami jsou Sýkoř, Horní Židovka a Klášterce.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1360.


Oficiální web obec Synalov:
www.synalov.cz

PSČ Synalov: 679 23