znak Říčany
Říčany

Pamětihodnosti

Park Antonína Švehly – památná bronzová socha A. Švehly byla komunisty dočasně schována na zahradu Lidové školy umění na říčanském náměstí, v lednu 1949 se socha záhadně ztratila. Celých 40 let o jejím osudu nikdo nic nevěděl. Až po pádu komunistického režimu se přihlásila skupina starších občanů, kteří ještě jako mladíci ze selských rodin, tajně dopravili pomocí traktoru přes zamrzlý mlýnský rybník Švehlovu sochu do Lipan. Zde ji ukryli ve studni.

Zajímavosti

Po posledním rozšíření Prahy v roce 1974 se její hranice dostaly do takové blízkosti Říčan, že obytné domy na západní straně ulice Pod Bahnivkou již spadají pod Prahu Nedvězí (od zbytku Nedvězí je dělí cca. 1 km polností).

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1289.

Říčany mají velmi pestrou historii. Během středověku se v nich nacházel významný hrad, který však byl dobyt a vydrancován Žižkovými vojáky během husitských válek. V pozdějších letech se Říčany staly opět prosperujícím městem. Ovšem během třicetileté války bylo město téměř úplně zničeno a některé okolní obce zanikly.

Po obecních volbách konaných na podzim roku 2014 i nadále ve funkci starosty města pokračoval Vladimír Kořen z uskupení Klidné město. Jeho zástupci jsou Zdeněk Harba a Hana Špačková zvolení za stejné hnutí.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Jílové, soudní okres Říčany
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Říčany
 • 1868 země česká, politický okres Český Brod, soudní okres Říčany
 • 1898 země česká, politický okres Žižkov, soudní okres Říčany
 • 1921 země česká, politický okres Žižkov sídlo Říčany, soudní okres Říčany
 • 1925 země česká, politický i soudní okres Říčany
 • 1939 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Říčany
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Praha-venkov-jih, soudní okres Říčany
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Říčany
 • 1949 Pražský kraj, okres Říčany
 • 1960 Středočeský kraj, okres Praha-východ

Rok 1932

Ve městě Říčany u Prahy (5306 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody (výběr):

Instituce:

okresní úřad, okresní soud, důchodkový kontrolní úřad, berní úřad, okresní četnické velitelství, poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, katolický kostel, kostel československé církve, synagoga, okresní chudobinec, vychovatelna

Živnosti, průmysl a služby:

obchodní grémium, společenstvo různých živností, 4 cihelny, 2 mlýny, pila, 5 lékařů, 2 zubní lékaři, zvěrolékař, 4 advokáti, notář, biograf Sokol, geometr, 12 hostinců, 5 hotelů (Houžvička, U Labutě, Milán, Monopol, Pavilon), lékárna U Božího oka, 4 restaurace (U českého lva, U Sokola, U nádraží, Na Vyhlídce), Městská spořitelna na Král. Vinohradech, Okresní hospodářské záložna, Okresní záložna, Živnostenská záložna

V obci Jažlovice (295 obyvatel, katol. kostel, samostatná obec se později stala osadou Říčan) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

2 hostince, kovář, 2 obchody s mlékem, obuvník, 2 obchody se smíšeným zbožím, 2 trafiky, velkostatek

Ve vsi Kuří (319 obyvatel, samostatná ves se později stala součástí Říčan) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

2 hostince, kolář, kovář, 2 mlýny, pekař, 3 rolníci, sadař, 3 obchody se smíšeným zbožím, trafika, velkostatek

Ve vsi Radošovice (1255 obyvatel, poštovní úřad, četnická stanice, sbor dobrovolných hasičů, samostatná ves se později stala součástí Říčan) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

lékař, 3 autodopravci, 2 čalouníci, 3 obchodníci s dobytkem, obchod s gramofony, 3 holiči, obchod s hospodářskými potřebami, 6 hostinců, hotel Amerika, jednatelství kapelník, kolář, kosmetické přípravky, 3 krejčí, výroba lihovin, půjčovna masek, 3 obuvníci, 2 pekaři, pila, 5 řezníků, sadlář, 2 sklenáři, 9 obchodů se smíšeným zbožím, 2 výrobny sodové vody, stavitel, obchod se střižním zbožím, studnař, švadlena, technické potřeby, 4 trafiky, truhlář, obchod s uzenářským zbožím, 2 zámečníci, 2 zedničtí mistři, zubní ateliér

V obci Voděrádky (přísl. Krabošice, 258 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Říčan) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

hostinec, kovář, mlýn, rolník, řezník, obchod se smíšeným zbožím, trafika, velkostatkář Mendl

Oficiální web město Říčany:
www.ricany.cz

PSČ Říčany: 251 01