znak Ořechov
Ořechov

Pamětihodnosti

Ořechov

  • kostel Všech svatých
  • kaple sv. Peregrin
  • boží muka
  • pohřebiště Rudé armády

Ořechovičky

  • kaple sv. Cyrila a Metoděje
  • kříž
  • památník T. G. Masaryka

Tikovice

  • kostel svatého Jiří

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1234. První pečeť pochází z roku 1740 s nápisem „Peczet obeczni Welkeho Worzechoviho“. V dubnu 1945 proběhla v okolí vesnice bitva u Ořechova mezi německými jednotkami a vojsky ze Sovětského svazu, obec byla přitom silně poškozena.

Dnešní obec Ořechov vznikla 12. září 1946 sloučením tří, do té doby samostatných obcí: východně položeného Ořechova (dříve též Velkého Ořechova, německy Groß Urhau), severně položených Ořechoviček a jihozápadně položených Tikovic. Později v době komunismu bylo provedeno sloučení všech tří katastrálních území a sloučení jednotlivých místních částí. Zástavba všech tří bývalých obcí je již dlouhou dobu zcela srostlá.

Historie farnosti Všech svatých v Ořechově se datuje od roku 1317, kdy byl v Ořechově postaven první farní kostel v gotickém stylu.


Oficiální web obec Ořechov:
orechovubrna.cz

PSČ Ořechov: 664 44