znak Ivančice
Ivančice

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Ivančicích.
 • Historické jádro města je městskou památkovou zónou. Na Palackého náměstí se nachází řada historických domů. Například Frušauerův dům (čp. 195 – datován do roku 1583, upravován koncem 19. století, jednopatrový s dolní dvoulodní síní s toskánskými sloupy a zdobeným vstupním renesančním portálem), dům čp. 5 (pozdně renesanční s rozsáhlými úpravami), čp. 12 (z konce 16. století, upravován v 2. polovině 19. století, ve dvoře dochována renesanční okna a pavlač), čp. 14 (z konce 16. století, upravován v 2. polovině 19. století, jednopatrový se zaklenutou dolní síní a průjezdem) a čp. 16 (datován roku 1603, upravován koncem 19. století, jednopatrový s nevyvinutou dolní síní přístupnou nyní uzavřeným zdobeným vstupním renesančním portálem). V popředí stojí barokní mariánské sousoší z r. 1726 se sochami od Štěpána Pagana, a kašna z počátku 18. století se soškou sv. Floriána. Na jednom místě dochována i původní dlažba.
 • Zaniklý Ivančický hrad
 • Zámek Hrubšice
 • Hradiště na Réně
 • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie je gotická stavba pochází ze 14. a 15. století. Hranolovitá věž kostela tvoří dominantu města. Původně stála samostatně a měla strážní funkci.
 • Románský kostel sv. Petra a Pavla v Řeznovicích nemá pro svou výjimečnou architekturu na území České republiky obdoby. Byl postaven kolem roku 1160, renesanční loď pochází z r. 1505.
 • Kaple sv. Trojice (ulice J. Fibicha) – bývalá hřbitovní kaple, vybudována roku 1560, roku 1838 přistavěna věž a kruchta. Jednolodní stavba s odsazenou apsidou a hranolovou věží na západě. V podvěží renesanční portál. Uvnitř oltář z roku 1655 a obraz sv. Trojice přemalovaný A. Muchou.
 • Poutní kaple sv. Jakuba stojí na jednom z nejvýše položených míst nad Ivančicemi. Původní stavba vznikla r. 1481. Křížová cesta je z 19. století. Každý rok se zde konají svatojakubské pouti.
 • Kostel jednoty bratrské (ulice Ve sboru) – zříceniny stavby náležející rozsáhlejšímu souboru staveb, jehož počátky se datují po roce 1536. Po roce 1623 zbořeno kněžiště kostela, požárem roku 1757 pobořena loď. Do dnešních dnů zachována z kostela věžovitá stavba a převážně zakonzervované základy zdí. Za šestibokým kněžištěm s opěráky se nalézala studna. Archeologický výzkum proveden roku 1980. V okolí se nalézají další stavby z původního souboru bratrských staveb, dnes většinou silně přestavěné. Nedaleko stojící Bratrská škola (akademie) je z konce 16. století, rozsáhle upravovaná roku 1919. Zachována klenutá síň a průjezd a některá okna se šambránami. Dále se nachází jednopatrový tzv. Bratrský dům s renesančním portálem.
 • Synagoga
 • Dům pánů z Lipé (správně Pírkův dům) je renesanční palác, dnes je zde sídlo městského úřadu. Vystavěn v letech 1607–1611 Antoniem Valdim, stavebníkem byl Šimon Pírko. Patrně na přelomu 17. a 18. století jej získalo město. Úpravy roku 1636 (dvorní křídlo) a v 19. století (polopatro nahrazeno druhým patrem). Nárožní dvoupatrová budova se zdobným nárožním válcovým arkýřem. Přízemí a první patro s renesančními okny, vstup bohatě zdobeným renesančním portálem. Za portálem dvoulodní síň. Ve dvorním křídle v přízemí arkády a v patrech dřevěné ochozy.
 • Stará radnice (Palackého náměstí 9) – datovaná do roku 1544, upravovaná po požáru roku 1763 a po roce 1850. Nárožní jednopatrová budova s nárožním hranolovým arkýřem v patře, nad ním hodinová vížka. Okna mají kamenná ostění. Uvnitř budovy v přízemí místnost s bohatou sklípkovou klenbou, toutéž klenbou je vybaven i arkýř. V budově je pamětní síň A. Muchy a V. Menšíka.
 • Panský dům (ulice Široká) – z let 1597–1607, rozsáhle upravován v 19. a 20. století.
 • Židovský hřbitov patří k nejstarším v České republice. Je zde 1500 zachovaných náhrobků z poloviny 16. stol. do r. 1946. Pohřebiště obětí rasové perzekuce ve druhé světové válce
 • Hradby – vybudovány v pozdním 15. až v 1. pol. 16. století na místě staršího asi valového opevnění. Dochovány na severu, východě a jihu, místy až do výše 2,5 m. Zachovány též některé poloválcové dovnitř otevřené bašty. Dochován i zbytek zřejmě branské věže.
 • Viadukt přes řeku Jihlavu byl postavený v r. 1870 pro železniční trať Brno - Vídeň je vysoký 42 m a 360 m dlouhý. V 19. století byl nejvýznamnějším technickým dílem svého druhu na území Rakouska-Uherska. Roku 1999 byl tento most sejmut a část s jedním pilířem byla ponechána jako technická památka.
 • Rozhledna Alfonse Muchy – stojící na kopci Réna jižně od Ivančic.
 • Rozhledna Na Oklikách
 • Přírodní rezervace Nad řekami
 • Přírodní památka Bouchal
 • Přírodní památka Pekárka

Historie

Ivančice byly založeny počátkem 13. století, první zmínka pochází z roku 1221, kdy jsou uváděny v predikátu Mikuláše z Ivančic, který byl zřejmě knězem. Středověké měšťanské domy na náměstí se dochovaly do dnešní doby. Svého vrcholu dosáhly v 16. století, kdy zde sídlili českobratrští biskupové a pracovala zde jejich tiskárna. Po roce 1848 se Ivančice staly centrem hospodářského života celého okolí.

V roce 1948 k Ivančicím připadly blízké obce Němčice, Alexovice, Letkovice, Budkovice, Řeznovice a Hrubšice.

Od 20. let 19. století do 70. let 20. století se v okolí města pěstoval chřest. Od 90. let 20. století zde každoročně probíhají tradiční slavnosti věnované této zelenině, je plánována také realizace malé chřestové zahrady u Stříbského mlýna.

Od roku 2003 jsou Ivančice obcí s rozšířenou působností, jejich správní obvod čítá celkem 17 obcí.

V roce 2012 byl ve městě otevřen supermarket Tesco (směrem k Oslavanům) a v roce 2014 nákupní centrum AVENTIN.

Osobnosti

 • Vojtěch Adam (* 1950), politik, lékař
 • Guido Adler (1855–1941), hudební vědec a skladatel
 • Jan Blahoslav (1523–1571), humanistický spisovatel, teolog, historik a biskup Jednoty bratrské
 • Jiří Dvořák (1891–1977), akademický malíř
 • Karel Sokol Elgart (1874–1929), spisovatel, dramatik a literární kritik
 • Tereza Fajksová (* 1989), česká modelka, vítězka Miss Earth 2012
 • Břetislav Horyna (* 1959), filozof a religionista
 • Marie Jirásková (* 1964), výtvarnice a scénografka
 • Theodor Kilian (1894–1978), esperantista
 • Jaromíra Knapíková (* 1972), historička, archivářka
 • Beneš Metod Kulda (1820–1903), kněz, spisovatel a sběratel lidových písní a pohádek
 • Jaroslav Matějka (1927–2010), spisovatel, scenárista, publicista, filmař a historik
 • Vladimír Menšík (1929–1988), český herec. Jeho expozice je na Staré radnici, kde se nachází i expozice Alfonse Muchy. Jsou zde vystaveny umělcovy osobní věci, fotografie, dokumenty a fotografie z mnoha filmů, ve kterých účinkoval. Po celou dobu této návštěvy, můžete poslouchat hercův hlas z reproduktorů.
 • Alfons Mucha (1860–1939), malíř
 • Václav Novotný (1869–1932), historik
 • Joachim Oppenheim (1832–1891), rabín a spisovatel
 • Karl Panowsky (1833–1894), mlynář a politik
 • Jan Procházka (1929–1971), spisovatel a scenárista
 • Zdeněk Růžička (* 1925), gymnasta a olympionik
 • Václav Solín (1527–1566), kněz Jednoty bratrské, hudebník, spisovatel a správce bratrské tiskárny v Ivančicích
 • Augustin Uher (1908–1985), novinář, spisovatel a historik
 • Hugo Weisgall (1912–1997), americký hudební skladatel a dirigent
 • Karel starší ze Žerotína (1564–1636), moravský šlechtic a politik

Oficiální web město Ivančice:
www.ivancice.cz

PSČ Ivančice: 664 91