znak Domašov
Domašov

Pamětihodnosti

  • kostel svatého Vavřince – raně barokní stavba středověkého původu, nynější podoba fasád z roku 1765
  • římskokatolická fara, připomínaná již roku 1255, dnešní podoba z roku 1782

Historie

Z katastru obce pocházejí nálezy, dokládající přítomnost člověka již v pravěku (v mladší době kamenné).

První písemná zmínka o Domašově-Tomaškově pochází z roku 1048, kdy tento původně zeměpanský statek daroval kníže Břetislav I. nově zřízenému rajhradskému klášteru. Tehdy se k Domašovu počítalo vše, co se nacházelo mezi potoky Bobravou a Bítýškou. V průběhu staletí byl pak Domašov několikrát z vlastnictví rajhradského kláštera odňat a znovu vrácen, přesto však nejvíce byl spojen s jeho dějinami.

Roku 1908 byl v obci založen sbor dobrovolných hasičů.

Obec je sídlem domašovské farnosti, k níž kromě Domašova náleží obce Javůrek, Lesní Hluboké, Rudka a Říčky.


Oficiální web obec Domašov:
obec.domasov.net

PSČ Domašov: 664 83