znak Sloup
Sloup

Pamětihodnosti

  • Kostel Panny Marie Bolestné
  • Jeskyně Kůlna, archeologické naleziště
  • veřejnosti přístupné Sloupsko-šošůvské jeskyně
  • Hřbitov Salmů
  • Fara

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1373, kdy jeho část držel Sulík z Konice. Část vsi patrně náležela k otaslavickému panství, protože ji po smrti svého nevlastního bratra Jana Pušky z Kunštátu nejml. zdědila jeho nevlastní sestra Machna z Valdštejna. Ta roku 1463 pohání Půtu ze Sovince a Doubravice, který v té době vlastnil hrad Holštejn, že jí protiprávně drží vsi Sloup, Šošůvku, Gadišinu, Bohdalůvku, Svatoňůvku, Vaňkouš, Hartmanice a les Bič.

Koncem 15. století měl ve Sloupu majetek Jakub ze Šárova, který ho prodal i s mlýnem roku 1491 Ludmile z Kunštátu, jež byla manželkou Vratislava z Pernštejna. Ves se tak stala součástí plumlovského panství. V roce 1587 koupil vesnice Sloup, Šošůvku a pustou ves Bohdalevsko Bernard z Drnovic na Rájci. Od této doby se stala obec součástí rájeckého panství, které vlastnili od roku 1667 Rogendorfové a od roku 1763 Salmové.

V roce 2000 získala obec 1. místo v 6. ročníku soutěže o titul Vesnice roku. .

Od 23. ledna 2007 byl obci vrácen status městyse.


Oficiální web městys Sloup:
www.sloup.info

PSČ Sloup: 679 13