Lom

Pamětihodnosti

  • Zvonička na návsi
  • Terénní pozůstatky po hrádku hejtmana Poberty z Lomu na nevýrazné ostrožně ( asi 550m od obce). Je zde zachován místy hluboký příkop, vlastní areál hrádku je značně zarostlý mladým listnatým lesem.
  • Venkovská usedlost čp. 33

Obrázky, zvuky či videa k tématu Lom (Tábor District) ve Wikimedia Commons

Města, městyse a obce okresu Tábor Citováno z „http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Lom_(okres_Tábor)&oldid=11978368“ Kategorie:
  • Vesnice okresu Tábor
  • Obce v okrese Tábor
Skryté kategorie:
  • Údržba:Obce bez vlajky
  • Údržba:Obce bez znaku
  • Údržba:Chybí název k. ú.
  • Údržba:Aktualizovat starostu
  • Údržba:Infobox obec

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1347.

Rodáci

V Lomu se narodil PhDr. Jaroslav Potměšil, CsC. - (10.2.1933), pedagog-docent FTVS UK, čs. sport. funkcionář (mj.ústřední trenér lyžování, předseda Čs.svazu lyžařů)


Oficiální web obec Lom:
www.obec-lom.cz

PSČ Lom: 390 02