Jistebnice

město 2012 obyvatel k 1.1.2014 57,94 km2
Jistebnice

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Jistebnici.
  • Tvrz - na jihovýchodním okraji města. Pozůstatky tvrze – dvě půlválcové bašty na východní straně jsou zřetelné dodnes; (třetí byla jen zčásti zachovaná na konci dvora), v přízemí má klenuté prostory; v roce 1638 byla zčásti zbořena a zachovaly se jen zdi, koncem 17. století byla obnovena, mezi nárožní bašty vestavěno jednopatrové křídlo,také sýpka a stáje. V areálu býval byt ředitele velkostatku, kanceláře a archív panství. Do roku 1924 tu byl také místní pivovar. Od padesátých let 20.  století byl v areálu provoz místní „továrny“ (kovovýroba) a sklady a dále byty.
  • Zámek - stojí na jižním okraji města, byl vybudován v 19. století rodem Nádherných z Borotína ve stylu anglické gotiky a obklopený rozsáhlým anglickým parkem. Později zámek vlastnil Robert Scholle. Od poloviny 20.století byl celý zámek a park dlouhá desetiletí užíván čs.armádou, po roce 1990 byl objekt (a pozemky) vrácen v restituci synovi Petru Schollemu.
  • Zámeček - Vlašský dům - na náměstí, (pochází zřejmě ze 16. století), první zmínky uvádějí, že po roce 1545 byl vlastníkem Martin Vančata z Vratkova; pak Zikmund Karpíšek; od roku 1573 Diviš Doudlebský; v roce 1576 Jiřík Šejnoha. V letech 1587-1590 budovu vlastnili bratři Michal a Jan.Marie ze Sonethu (italská rodina - asi tedy Vlaši), v roce 1590 „Vlašský dvůr“ koupila Anna Smolíková a přenechala jej vrchnosti. Další bližší údaje nejsou k dispozici, později Zámeček sloužíval k přechodnému ubytování Jana i Otmara Nádherných.
  • Kostel Archanděla Michaela - na náměstí stojí původně gotický kostel Archanděla Michaela ze 14. století, postavený Rožmberky na místě starší románské stavby. Varhany v kostele postavil roku 1636 Pavel Rosol, po poškození (asi Švédy) byly opraveny roku 1656. Nové varhany od firmy Škopek z Tábora jsou v kostele od roku 1901. Na věži je zavěšen zvon z roku 1515 vyrobený pražským zvonařem Bartolomějem.
  • Kaple sv. Magdalény - stojí na návrší Vyšehrad nad městem. Ke kostelíku - kapli svaté Máří Magdaleny vedla křížová cesta, dochovalo se 13 kamenných křížů. Původní kapli z roku 1347 nechal vystavět Petr I. z Rožmberka, současnou kapli vystavěl r. 1861 šlechtic Ludvík Karel Nádherný.
  • Židovský hřbitov
  • Kašna svatého Jana Nepomuckého na náměstí
  • Most se sochou svatého Jana Nepomuckého
  • Pomník padlým vojínům - na náměstí; dílo sochaře J.V.Duška, základní kámen položen v roce 1925, slavnostně odhalen byl 27.června 1926

Oficiální web město Jistebnice:
www.jistebnice.cz

PSČ Jistebnice: 391 31 až 391 33