Dražičky

Pamětihodnosti

  • Zámek na návsi, původně ze začátku 17. století, později přestavěn. Nyní v soukromých rukou a nepřístupný.
  • Kaplička se zvonicí na návsi.
  • Bývalý špejchar a stará hasičská zbrojnice.
  • Kaplička nad vsí.
  • Mohylník, archeologické naleziště na jihozápad od vesnice.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1379.


Oficiální web obec Dražičky:
www.volny.cz/drazicky

PSČ Dražičky: 391 75