Chýnov

město 2418 obyvatel k 1.1.2014 30,51 km2
znak Chýnov
Chýnov

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Chýnově.
  • kostel Nejsvětější Trojice – původní gotický kostel ze 14. století byl v letech 1667–1670 nahrazen novým barokním kostelem. Věž byla postavena roku 1727. V kostele je pohřben poslední opat kláštera ve Zlaté Koruně, Bohumír Bylanský, který do kostela umístil barokní model zlatokorunského oltáře od Jakuba Eberleho.
  • zámek – na místě dnešního zámku stával přemyslovský správní hrad a později ve 14. století arcibiskupská tvrz, vystavěná za Arnošta z Pardubic. Dnešní barokní dvoukřídlý zámek byl vystavěn v letech 1729–1730. Zámek je obklopený anglickým parkem.
  • sýpka – barokní dvoupatrová stavba ze 17. století
  • socha Modlitba nad hroby – zdobí hrob sochaře Františka Bílka na hřbitově.
  • Bílkův dům – stavba postavená podle projektu Františka Bílka, v níž je umístěna stálá expozice věnovaná životu a dílu tohoto chýnovského rodáka, a to ve formě původního uměleckého ateliéru.
  • Přírodní park Turovecký les
  • Kozí Hrádek (zřícenina)
  • Chýnovská jeskyně

Historie

Obec vznikla v podhradí pomezního slavníkovského hradu, doloženého zmínkou v Kosmově kronice již k roku 981. Po roce 995 získali správní hrad Přemyslovci a drželi jej až do roku 1250, kdy král Václav I. přenechal Chýnov pražskému biskupství. Hrad spolu s celou obcí tak ztratil na významu a stal se pouze regionálním centrem.

Roku 1289 je Chýnov zmiňován jako město. Od roku 1413 však pražští arcibiskupové Chýnov dávali do zástavy různým světským majitelům a sami jej přímo již nikdy nespravovali. Status města byl obnoven v roce 1994.

Rodáci

  • František Bílek (1872–1941), sochař

Oficiální web město Chýnov:
www.chynov.cz

PSČ Chýnov: 391 55