Zvotoky

Zajímavosti

  • na vrchu Tyterce (severně od obce) byl kdysi žulový lom, těžil se zde zvláštní druh modré žuly, dnes je zatopen
  • vrch Hůrka (jihovýchodně od obce)

Památky

  • kaple Andělů strážných – na návsi z konce 18. století
  • několik křížů pocházejících hlavně z 19. století

Historie

Poprvé je obec připomínána jako součást majetku břevnovského kláštera v roce 1045 v darovací listině knížete Břetislava I.

Páni obce

Ves patřila ve 14. - 15. století k panství vimperskému, později k panství dobršskému, strakonickému a volyňskému. Obyvatelé obce nalézali obživu hlavně v zemědělství.


Oficiální web obec Zvotoky:
e-deska.cz/obeczvotoky

PSČ Zvotoky: 387 16