Střelské Hoštice

obec 885 obyvatel k 1.1.2014 20,83 km2
znak Střelské Hoštice
Střelské Hoštice

Pamětihodnosti

  • Kostel sv. Martina
  • Zámek Střelské Hoštice

Historie

Původní název obce ležící na zlatonosné a perlorodé řece Otavě byl jen Hoštice. V době, kdy tvořily jedno panství se Střelou, byl název upraven na Střelohoštice (německy Strahlhoschtitz) a na počátku 20. století pak na Střelské Hoštice. První známky osídlení Pootaví se datují do sklonku starší a do střední doby kamenné (15 000 – 5 000 let př. n. l.). Trvalejší osídlení prokazují až pozůstatky vesnických sídlišť a mohylové hroby ze starší doby železné 7. – 5. stol. př. n. l). Na území obce jsou evidovány čtyři lokality mohylových pohřebišť. Nálezy jsou uloženy v Národním muzeu v Praze, v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, ve Vídni a v místním Muzeu řeky Otavy a voroplavby.

Na hřbitově u kostela svatého Martina se nachází také hrob malíře Aloise Moravce (1899–1987).

Rodáci

  • Gustav Obst (cca 1810–1894), statkář a politik
  • Jaroslav Ludvíkovský (1895–1984), klasický filolog

Oficiální web obec Střelské Hoštice:
www.strelskehostice.cz

PSČ Střelské Hoštice: 387 15