znak Želnava
Želnava

Pamětihodnosti

  • Kostel svatého Jakuba
  • Vodojem na návsi – kulturní a technická památka
  • Na kopci Hrad (jinak též Hradiště) jihovýchodně od Želnavy (již na území vojenského újezdu) se nalézají pozůstatky středověkého hrádku Hausberk.
  • Přírodní památka Vltavský luh

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1360. Želnava patřila k vesnicím, jenž v l. 1360–1395 byly sporné mezi klášterem zlatokorunským a probošstvím vyšehradským. R. 1395 byla vrácena klášteru ve Zlaté Koruně, jenž ji v uznání postoupil králi Václavu IV. Od roku 1501 sdílí Želnava osud s panstvím krumlovským.

Farní kostel, zasvěcený sv. Jakubu staršímu, apošt. se poprvé připomíná v r. 1395. Nynější kostel pochází z let 1708–1712, kdy byla pod patronátem knížete Jana Christiána z Eggenberku podstatná přestavba. Kostel byl posvěcen 19. února 1713 od krumlovského preláta Sigmunda Heubnera. Pouze věžové zdivo v dolní části věže je starší (1688).


Oficiální web obec Želnava:
www.zelnava.wbs.cz

PSČ Želnava: 384 51