znak Záblatí

Pamětihodnosti

  • Kostel umučení Jana Křtitele ze 14. století s kaplí sv. Jana Nepomuckého. V kostele jsou gotické nástěnné malby.
  • Boží muka
  • Fara

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1359. Roku 1400 král Václav IV. svolil, aby Zikmund Huler, k jehož tvrzi Husi tehdy městys patřil, Záblatí opevnil. Huler byl oblíbencem krále Václava IV. a byl také naplněn až obludnou nenávistí proti duchovenstvu, organizoval četné výpady proti církevním statkům v okolí. Zajal mj. tři duchovní, z nichž prvního dal upálit, druhého stít a třetího posléze utopit. Arcibiskup ho za to prohlásil za "největšího nepřítele Boha i církve katolické, za prodlouženou ruku ďáblovu a posla Antikristova". Král naopak Hulera zahrnul ještě vyšší přízní. Ještě v roce 1400 povýšil Záblatí na městečko, majitele panství učinil pak svým královským rádcem a podkomořím. Po odhalení falešné kvitance byl však Huller nakonec zadržen a ještě téhož dne roku 1405 sťat. Městečko zároveň získalo městská práva (např. právo týdenních trhů) podle vzoru Písku a také právo zřídit silnici do Pasova. Jako na jiných místech při řece Blanici, se i v Záblatí ve středověku rýžovalo zlato. Roku 1630 bylo Záblatí přiřazeno k vimperskému panství.

V letech 1729–1733 byla k jižní stěně raně gotického kostela Umučení sv. Jana Křtitele přistavěna barokní kaple sv. Jana Nepomuckého. V kostele je možné spatřit řadu gotických stavebních prvků – kružby oken, ostění dveří, křtitelnici. V roce 1874 fara i kostel vyhořely, v následujícím roce byly obnoveny jejich krovy. Z původní gotické stavby se zachoval presbytář, sakristie a zdivo lodi. Ta byla později zaklenuta pozdně gotickou síťovou klenbou. V kostele se dochovaly pozdně gotické malby znázorňující výjevy "Christologického cyklu", které byly v nedávné době restaurovány a oltář ze 17. století. Před kostelem stojí kamenný kříž s litinovým korpusem, který je datován letopočtem 1876. Součástí komplexu je i fara (č. p. 38), která se nachází přes ulici naproti kostelu. Jedná se o původně pozdně gotickou budovu, patrně z 15. či raného 16. století.

V roce 1910 stálo v Záblatí 91 domů a žilo tu 492 obyvatel (k češtině se tehdy hlásili tři). Ještě v první polovině 20. století bylo Záblatí městečkem s rušným hospodářským životem. Po druhé světové válce byla část obyvatelstva vysídlena a obec vyrabována. Nyní má obec Záblatí asi 350 obyvatel a patří k ní několik okolních osad, např. Hlásná Lhota, Řepešín, Zvěřenice.


Oficiální web obec Záblatí:
www.obeczablati.cz

PSČ Záblatí: 383 01 až 384 33