znak Vacov
Vacov

Pamětihodnosti

  • Kostel svatého Mikuláše – vystavěn v letech 1888–1890 podle projektu Jana Sedláčka na místě původního kostela. Na věži jsou historické zvony z 16. století. Tradiční poutě jsou Vavřinecká v srpnu a Mikulášská v prosinci.
  • Kaplička svatého Jana Nepomuckého u kostela z 18. století.
  • Pod kostelem se nachází původně řemeslnická ulice Starka.
  • Nad místní částí Javorník stojí Klostermannova rozhledna.

Historie

Obec vznikla v období kolonizace Strakonicka. Nejstarší písemná zmínka uvádí, že r. 1193 byl na místě poustevnické kaple postaven kostel na vrchu Vacově. Roku 1252 je zde uváděna existence malé zemanské tvrze. V r. 1307 byl do vacovského kostela za faráře dosazen Jindřich z Ohrazenic a je uváděna první zmínka o donátorech zdejšího kostela, kdy jsou jmenováni Předota z Radkovic, Lev z Bukovníka, Mikuláš z Miřetic, Pelhřim z Mladíkova, Zdata z Hory a Beneš z Klenovic. R. 1357 je zmiňován farář Franclín z Horažďovic, 1362 Úbislav Kadovský, 1375 Heřman a 1394 Jakub ze Staré Boleslavi. R. 1396 je uváděn jako jeden z patronů vacovského kostela Zdata z Hory. R. 1406 obdarovali vacovský kostel Petr Štítkovec ze Štítkova sídlem z Čábuze a příslušníci čestického rodu reprezentovaní rytířem Rynátem, plebánem Janem a Přechem z Čestic. R. 1411 je jako sponzor kostela uváděn Tvrdek z Přečína. V souvislosti s jeho darem kostelu je uváděn Matěj Čavda z Vacova. R. 1421 za husitských válek byl kostel vypálen a pobořen.V r. 1513 uvádí se jako vlastník Vacova Vilém Přech pán na Česticích, Vacově, Radešově, Dřešíně, Hošticích a Chlumě, v jehož majetku byly dvě usedlosti poblíž kostela později zvané Martínkův grunt. V r. 1588 za patrona Václava Koce z Dobrše byl kostel přestavěn a nákladem osadníků byly pořízeny zvony od zvonaře Brikcího z Týnberku. Ve starém kostele se nacházely hrobky rytířů z Vrbice, Hrušovských z Hrušova a Chřepických z Modlíškovic. Roku 1700 koupili obec Schwarzenbergové. V roce 1757 kostel vyhořel a byl obnoven až v roce 1784. V roce 1885 byl zbořen a v letech 1889 -1890 byl postaven nový jednolodní pseudogotický kostel, zasvěcený sv. Mikuláši. Tehdy, roku 1888, měla vacovská farnost 4216 obyvatel

Od roku 1880 je v obci poštovní úřad, elektrifikace proběhla v roce 1927.

V místní části Přečín žil v letech 1836–1847 český loutkař Matěj Kopecký.

Od 11. května 2001 obec užívá znak a vlajku.


Oficiální web obec Vacov:
www.vacov.cz

PSČ Vacov: 384 73 až 384 86