Nicov

Památky

  • Románský kostel svatého Martina má barokní podobu pocházející převážně ze 17. a 18. století
  • Fara
  • Údolí Zlatého potoka pod Řetenicemi chrání přírodní rezervace Amálino údolí.
  • Na vrchu nad osadou Popelná se nalézají pozůstatky opevněného areálu Obří hrad z doby halštatské, nejvýše položeného (971 m n. m.) pravěkého hradiště v Čechách. Tato lokalita, s kamennými moři na svazích, spadajících do údolí říčky Losenice, je též chráněna v rámci přírodní památky Obří zámek.

Oficiální web obec Nicov:
www.nicov.cz

PSČ Nicov: 384 73